Leiders krijgen dubbele boodschap over resultaat- en mensgericht aansturen

Het is opvallend dat binnen organisaties een mensgerichte strategie bestaat en dat de organisatie er deels op wordt ingericht. Er worden tools ontwikkeld, bijeenkomsten gehouden, mails gestuurd, enzovoort. Vervolgens start de implementatie. Alle leidinggevende managementlagen gaan door de mensgerichte wasstraat.
Midden in de implementatiefase worden omzet- en andere cijfers zichtbaar. Het zijn cijfers die zorgen baren. Het is zonneklaar dat er direct ingrijpen en bijsturen onafwendbaar is. Of: aansturen op resultaat is een eerste prioriteit!

Op 30 december 2013 publiceerde de Volkskrant een artikel: ‘Topmanager meer dan ooit gericht op snelle winst’ waarin de volgende zin voorkomt:
‘Het 'kwaad van het kwartaalkapitalisme' is sinds het begin van de crisis eerder erger geworden dan verminderd, constateert McKinsey’ (http://bit.ly/1cBhd9T) .Dit gedrag cascadeert in een snel tempo van boven naar de onderste regionen in een organisatie. De woorden ‘snelle winst’ zijn vervangen door vriendelijker synoniemen als ‘resultaat boeken’ en ‘scoren’!

Daar sta je dan als leidinggevende. Het ene moment krijg je via verschillende wegen de boodschap aangereikt dat je het beste uit je mensen moet halen, omdat dit de beste resultaten op zowel de korte, middellange en lange termijn oplevert. Vervolgens is er midden in het proces de druk om binnen enkele weken betere cijfers te laten zien. Wat doe je? Ga je door op de ingeslagen weg? Laat je onmiddellijk de mensgerichte strategie vallen en oefen je druk uit op je mensen om beter te scoren? Of bewandel je de middenweg en focus je op zowel resultaten en het inzetten van je sociale vaardigheden om je medewerkers te stimuleren?
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers een leider een goede leider vinden als ze een balans tussen deze twee uitdragen. Het is de combinatie tussen ten eerste de intrinsieke motivatie en drijfveer om vooruitgang te boeken en problemen op te lossen en daarbij analytische vaardigheden in te zetten. Ten tweede beschikt hij of zij over goede communicatievaardigheden met een flinke dosis inlevingsvermogen die ingezet wordt om ‘echt’ in contact te komen en blijven met medewerkers.
Sociale vaardigheden zorgen voor een hefboomeffect; zeker als de leider in staat is een team te smeden waarin een winnaarsmentaliteit ontstaat en teamleden iets voor elkaar over hebben. Het maximaliseren van resultaten wordt vaker veroorzaakt door interpersoonlijke strubbelingen dan dat het takenpakket te moeilijk is. Een sensitieve leider heeft hier oog voor en zorgt ervoor dat mensen dichter bij elkaar komen.

Het vraagt nogal wat van leidinggevende om die middenweg te nemen en te blijven nemen. Door de druk van bovenaf om snel de resultaatgerichte vaardigheden weer in te zetten, is dit een pad dat automatisch het snelst bewandeld wordt. Zeker als het om leidinggevenden gaat voor wie het een inspanning is om sociale vaardigheden aan te leren, omdat het vraagt om ‘nieuwe en (deels) onbekende’ competenties.
De vraag is of ‘leidinggevenden’ zich ‘gek’ laten maken of al zelf in staat zijn om een gedegen, eigen visie uit te rollen en als leidraad te gebruiken gedurende langere tijd. Onderdeel van die visie is het bewustzijn dat er gedurende het jaar hoogstwaarschijnlijk een beroep wordt gedaan op allen om betere resultaten te boeken. Dat is vandaag de dag voorspelbaar; het is vreemd als het achterwege blijft.

Leiders die zich ervan bewust zijn dat ze ook in 2014 een dubbele boodschap krijgen om talent te ontwikkelen en te pushen op resultaten, zullen beter in staat zijn om te switchen tussen resultaat- en mensgericht gedrag wanneer ze dit switchen onderdeel van hun eigen missie maken. Ze zijn beter in staat om hun eenheid naar het einddoel van 2014 te leiden: de best mogelijke resultaten in een sfeer waarin iedereen rendeert en ook nog happy is.

Proost; een bewust en visievol 2014!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Willem Mastenbroek
Pro-lid
Ook voor verbetering van resultaten zijn sociale vaardigheden belangrijk. Innoveren, goed projectmanagement, verbetering van de klantgerichtheid... het vereist telkens een goede samenwerking en coordinatie. Voor mij is het dus de vraag of het gaat om een 'dubbele boodschap' waarbij een 'middenweg' past.

Is het probleem niet meer dat we moeten bepalen welke sociale vaardigheden we precies bedoelen? En dat we dat het beste, al werkend aan resultaat-verbetering, kunnen doen door te letten op de kwaliteit van de samenwerking. Zodat we de samenwerking af en toe kunnen evalueren en waar nodig kunnen verbeteren, al werkend aan betere klantgerichtheid, reductie van kosten, snellere doorloop, etc.?

In het ManagementSite Netwerk zijn genoeg voorbeelden te vinden van hoe dit werkt
Paola Pisu
Auteur
Het probleem is dat er nog steeds veel op resultaten wordt aangestuurd en daar de focus op komt te liggen, zodra cijfers achterblijven. De aandacht voor het aanleren en inzetten van sociale vaardigheden komt daardoor in de verdrukking. Met de middenweg bedoel ik dat het met name voor jonge leidinggevenden belangrijk is om zich bewust te zijn van het mechanisme waarin zij opereren, zodat ze gerichter keuzes maken in hun handelen. Het gaat mij erom dat ze (h)erkennen dat er een appèl op resultaatgericht aansturen wordt gedaan. In plaats van te vervallen in een automatisme (= veelal pushgedrag) kunnen ze bewuster kiezen uit een groter gedragsrepertoir om resultaten te beïnvloeden.
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Paola

Je schrijft "Het probleem is dat er nog steeds veel op resultaten wordt aangestuurd en daar de focus op komt te liggen".

Wat ik bedoel is elders op het M'Site Netwerk goed beschreven, bijvoorbeeld in: http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/boeken-artikelen/resultaatgedreven-verbetering/ of in http://www.managementsite.nl/592/verandermanagement/resultaten-verbeteren.html

Het motto hierbij is 'Begin bij het eind'. Welnu 'sociale vaardigheden' zijn niet het hoofddoel van organisaties. Het focus hoort op betere resultaten voor de zaken waar de organisatie van wil leven en bestaan. Bijvoorbeeld klantgerichtheid, lagere kosten, beter kwaliteit, slimme innovaties.

hg/Willem
Walter Klerks
Ik herken het dilemma. Korte termijn resultaten, vaak van rechts komend, versus ontwikkelperspectief. Toch denk ik dat het resultaat gericht en mensgericht minder tegenstelling is dan je doet voorkomen. Ik denk dat het juist samenvoegen van beide de juiste weg is. Daar hoort soms korte termijn en soms lange termijn resultaat bij. Daar hoort ook oog hebben voor haalbaarheid en niet haalbaarheid bij. En daar hoort vooral het samendoen bij. Het is niet alleen de manager die voor een dillema staat, het is de afdeling, de organisatie die voor een dillema staan. Het is mogelijk de manager die het vertaalt en faciliteert. Pas met het gezamenlijk belang kun je voldoende kanten van de situatie belichten en laat je een ieder in zijn kracht komen. Ook mensgericht doe je omdat je geloof hebt dat het zich in resultaten vertaalt. Ook op korte termijn. Alleen sturen op korte termijn is voor geen enkele organisatie een winnende strategie. Dat heeft niets te maken met wel/ niet mensgericht.
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Paola

Je schrijft "Sociale vaardigheden zorgen voor een hefboomeffect; zeker als de leider in staat is een team te smeden waarin een winnaarsmentaliteit ontstaat en teamleden iets voor elkaar over hebben. Het maximaliseren van resultaten wordt vaker veroorzaakt door interpersoonlijke strubbelingen dan dat het takenpakket te moeilijk is."

Zeer herkenbaar!

Ik denk dat als een team door onderling gedoe slechte resultaten boekt meer aandacht voor de samenwerking geboden is. Dat lijkt mij geen middenweg. De benodigde sociale vaardigheden en resultaatverbetering versterken elkaar. De reactie van Walter gaat volgens mij dezelfde kan uit.

De hamvraag wordt vervolgens 'Hoe kan je dat het beste aanpakken?' Daarover is gelukkig al veel bekend
Paola Pisu
Auteur
Beste Willem en Walter,

Natuurlijk ben ik het absoluut met jullie eens dat voor de continuïteit resultaten nodig zijn. Daarin verschillen we niet van mening.
Wat mij de afgelopen twee jaar in enkele trajecten waar ik bij betrokken was, opviel was dat er onder andere externe krachten worden ingehuurd voor het aanleren van de gewenste sociale vaardigheden, het ontwikkelen van een eigen visie, het maken van een jaarplan, enzovoort. Nieuw gedrag aanleren is gemakkelijker dan oud gedrag afleren. Zodra er druk in de organisatie ontstaat, omdat de cijfers achterblijven, wordt (vooral door jonge leidinggevenden op de werkvloer) teruggevallen op oud gedrag en korte termijn aansturing door de boodschappen die ze vanuit de organisatie krijgen. Concreet: er wordt van kwartaal naar kwartaal geleefd. De ontwikkeling van de sociale en andere vaardigheden komt daarmee niet tot volle bloei. Gelukkig ben ik ook bij trajecten betrokken waar wel de lange termijn vastgehouden wordt. Daar voer ik dan ook heel andere gesprekken.