Europees Hof van Justitie verleent vergunningen kolencentrales niet!

Dit is een advies dat zij vorige week uitbrachten en naar alle waarschijnlijkheid volgt waarschijnlijk maart 2011 een definitieve uitspraak. Het gaat hierbij over de in aanbouw zijnde kolencentrales op de Maasvlakte en die in de Eemshaven. Dat zou een schadepost van enkele miljarden opleveren voor de Franse en Duitse eigenaren. Maar hoe kan het eigenlijk dat deze centrales gebouwd zijn en dat er vrolijk verder gebouwd wordt? Wie heeft hier zitten slapen? Dat zijn duidelijk de oud minister en oud staatssecretaris van milieu Jacqueline Cramer en Pieter van Geel die duidelijker stelling hadden moeten nemen in het vorige kabinet.

Maar ook het Franse Electrabel en het Duitse E.ON en RWE hebben boter op hun hoofd. Energiemaatschappijen die toch beter moeten weten dat de uitstoot van vervuilende stoffen verhoogd wordt door in werking zijnde kolencentrales. Daarmee worden de quota die in Europa zijn afgesproken in Nederland straks ruimschoots overschreden. Waarom is men dan willens en wetens begonnen met de bouw? Gaat het om keiharde pecunia? Het kan toch niet zo zijn dat bij dat soort grote bedrijven geen kennis over milieu- en natuurwetgeving voorhanden is? Nabij Eemshaven ligt straks naast een beschermd natuurgebied en dan moet een bedrijf de Europese Commissie om advies vragen over de bouw, vanwege de Europese wetgeving rond het beschermen van natuur. Tot op heden is geen advies aangevraagd.

In vele publicaties wordt al gemopperd over het feit de Nederlandse overheid achterloopt op het gebied van duurzaam handelen. Luisteren zij dan niet naar hetgeen een grote groep bedrijven aangeeft over kansen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering? Deze bedrijven vragen zelfs om een strengere regelgeving om de ontwikkelingen te versnellen. Hoe slim is het om straks koploper in de lijst van Europese landen te zijn voor wat betreft uitstoot? Prettig voor de reputatie van Nederland!

Intussen wordt er aan de Maasvlakte en in de Eemshaven doorgebouwd. De strijd om de mileuvergunningen wordt voor de rechter uitgevochten. Wie zal er winnen; het geld of het milieu? Waar zet jij op in?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>