Even kort door de bocht

Twee keer vijf vragen om stormen mee te overleven

Elke organisatie komt wel eens in zwaar weer terecht. Problemen horen bij ondernemen, zoals een zuidwesterstorm bij zeezeilen. Het schip danst en kraakt en loopt behoorlijk averij op. Het verliest ballast en bemanning en lijkt stuurloos en verloren. Als dan de wind gaat liggen, worden de koppen geteld en wordt de schade geschouwd. Dat is een pijnlijke ervaring en tegelijk een leerzaam proces. Een storm overleven werpt organisaties - net als scheepsbemanningen - terug op de essentie van elementen, schip en zichzelf. Het laat op een intense manier ervaren wat er wél toe doet en wat niet.

Gelukkig maar dat organisaties en bedrijven vaak ook langdurig gunstige wind hebben. Ondernemen is bewust die wind opzoeken en er op laveren, zodat de dinge...

Ruud de Jong
Een leuke metafoor voor organisaties.
Als het echter zo simpel was, dan zou en onderenemer het boekje met de 5 vragen en 5 vervolgvragen moetn kopen. Een adviseur is dan veel te duur om in te huren voor het stellen van deze vragen. En de dynamiek van de akties, die daarop moeten volgen blijft eveneens achter.
In dezelfde stijl de mogelijke akties alsvast benoemen en de competenties van de adviseur zou een noodzakelijke verrijking betekenen.