Ruim vier jaar lang is de provincie Noord-Holland nu al aan het reorganiseren en ze zijn er op het Provinciehuis in Haarlem nog steeds niet helemaal uit. In eerste instantie dacht de provincie het voortaan met 450 voltijdbanen minder af te kunnen. De overgebleven, ongeveer elfhonderd ambtenaren zouden garant staan voor een moderne organisatie met meer efficiency, waarbij het vooral zou moeten gaan om de uitvoering van projecten en niet alleen om het maken van steeds weer nieuw beleid.

Als inwoner van Rotterdam kan ik berichten dat indien je een overhemd in Rotterdam koopt de mouwen al opgestroopt zijn in de verpakking. Direct aan de slag dus is hier het credo. Als de duur van de reorganisatie exemplarisch is voor de nieuwe werkwijze in Noord-Holland zou je denken dat het met die toegenomen efficiency voorlopig nog niet zo’n vaart loopt. Na ruim twee jaar wikken en wegen was men in Haarlem tot de slotsom gekomen dat 450 overtalligen wel wat veel was en kregen ‘slechts’ 266 ambtenaren te horen dat er voor hen geen plaats meer was in de nieuwe opzet. Medewerkers van de koeriersdienst dachten vervolgens het goede voorbeeld te geven aan al die ambtenaren die in het verleden alleen maar plannen maakten en de uitvoering de uitvoering lieten. Nog dezelfde nacht, volgend op de dag van de besluitvorming, bezorgden zij bij een deel van de overtallige ambtenaren hun ontslagbrief.

Intussen hebben bijna tweehonderd van de ruim 260 overtalligen een andere baan gevonden of gebruik gemaakt van een pensioenregeling. De overigen zijn voor het merendeel vijftig-plussers en vaak meer dan twintig jaar in dienst van de provincie. Kom dan nog meer eens aan ander werk. Een flink aantal van hen stapte vorig jaar naar de Haarlemse bestuursrechter. Vijf van hen zijn juridisch in het gelijk gesteld, maar veel heeft dat voor hen niet veranderd. De provincie wil de boventalligen niet herplaatsen – ondanks het feit dat er genoeg vacatures zijn, waarvoor vooral externen worden ingehuurd -, omdat zij meent dat die het hogere functieniveau niet aan zouden kunnen. Maar de ondernemingsraad is van mening dat de provincie die optie niet serieus heeft overwogen.

Lees ook:

Hoe blijf je op koers?

In een poging een eind te maken aan dit Noord-Hollandse drama kwamen CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV eind juli met het voorstel dat de tachtig boventalligen in dienst zouden komen bij het bureau P&O Services Group, dat hen aan het werk zou helpen bij andere ambtelijke werkgevers. De provincie laat na het zomerreces weten of zij het voorstel van de bonden haalbaar acht. Die drongen er bij de provincie op aan om in afwachting van het collegebesluit de eerste ontslagtermijn van 1 augustus op te schorten. Maar dat vond de provincie haaks staan op haar nieuwe daadkracht. Op 1 augustus lagen de eerste ontslagbrieven bij de betrokkenen op de deurmat.

Wij zijn niet tegen reorganisaties. Ze zijn vaak broodnodig met alle consequenties van dien. Maar op die manier reorganiseren geeft direct een diepe onvoldoende. Over het eindcijfer willen we nog enkele jaren nadenken. Maar voorlopig starten we met een 4.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x