Channels

Onderzoek aan de Erasmus Universiteit door Mijntje Lückerath-Rovers laat zien dat er anno 2009 in Nederland sprake is van 7% vrouwen aan de top. Hiermee bungelt Nederland nog onderaan de lijst in de internationale markt.
Door de eeuwen heen is de rol van de vrouw in deze westerse maatschappij onderdrukt. Dit komt wellicht nog het sterkst naar voren in een van onze oudste geschriften: de Bijbel. Hierin wordt Maria Magdalena als hoer afgespiegeld, terwijl meer recent ontdekte manuscripten aantonen dat zij een van de apostelen van Jezus was en later leermeesteres van zijn leringen. Sommigen beweren zelfs bewijs te hebben dat zij zijn echtgenote was.

Rol vrouw ondergeschikt
Los van het feit of dit waar of onwaar is, is het duidelijk dat de rol van de vrouw lange tijd ondergeschikt is geweest en gemaakt aan die van de man. Waarom is de vrouw zo naar de achtergrond gedrongen? Wat heeft dit voor weerslag op onze huidige maatschappij? Wat nemen wij vrouwen en mannen daarvan mee in onze genen? Hoe uit zich dit in ons huidige gedrag en verhouding tot elkaar? Interessante vragen die het onderzoeken waard zijn, omdat ze volgens mij de sleutel vormen voor de verdere ontwikkeling en groei van de mensheid, haar relatie tot zichzelf, de ander en haar omgeving.

Kwaliteiten
De huidige wereld wordt momenteel vooral gerund door mannen of misschien beter gezegd het mannelijke. Ik geloof namelijk zelf dat zowel mannen als vrouwen beide mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in zich dragen. Het mannelijke staat daarbij voor daadkracht, beweging, resultaatgericht en ratio. Het vrouwelijke voor gevoel, stilte, rust, procesgerichtheid.

Lees ook:

Goed contact met een leidinggevende is cruciaal

Disbalans in organisaties
Beide zijn nodig om tot een geheel te komen. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze complementeren elkaar en houden elkaar in balans. Zoals de natuur ons ook zo mooi weerspiegelt. Door de ontstane disbalans in de natuur tussen het mannelijke (yang: hitte) en het vrouwelijke (yin: koude) is het aantal weer gerelateerde rampen het afgelopen decennium drastisch toegenomen, aldus het Rode Kruis. En deze disbalans zie je momenteel ook terug in veel van onze organisaties.

Feministische golf
Wat je momenteel veel ziet als gevolg van de tweede feministische golf die we hadden in de jaren ’60 en ‘70 is dat veel vrouwen zich erg mannelijk zijn gaan gedragen om te kunnen overleven binnen de mannenwereld. Wat een natuurlijke beweging is na jaren van onderdrukking, maar het zijn juist de vrouwelijke kwaliteiten die nu zo hard nodig zijn. In een wereld die verhard is geraakt en waarin hebzucht en macht(misbruik) nog steeds belangrijke drijfveren zijn.

Balans
Dus tijd om terug te keren naar een balans tussen onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Deze balans tussen de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten zal ervoor zorgen dat de (zaken)relaties onderling niet langer worden gedomineerd door machtsspelletjes, maar door samenwerking, ondersteuning en aanvulling van elkaar.

Wie heeft het lef (wat in het Hebreeuws ‘hart’ betekent) om weer vanuit deze heelheid te handelen?

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

HOER, MOEDER OF ECHTGENOTE?

De indringende paradox in deze kwestie is dat juist de harteloze en door machtsspelletjes gedomineerde zakenwereld als materialistisch bij uitstek wordt gezien, en dat de kern van het woord “materialistisch”, het woordje “mater” is.
Dit betekent “moeder” en staat in essentie symbool voor het vrouwelijke.

Het is dan ook zeker niet toevallig dat Oedipus in de bekende tragedie van Sophocles trouwde met zijn moeder als ultieme bezegeling van zijn noodlot om in al zijn voortvarendheid ‘ziende-blind’ te zwichten voor de verleidingen van het ‘mater-ialisme’.

Harteloosheid – inderdaad: gebrek aan lef – machtsspelletjes en door materialistische verleidingen ingegeven dwaalwegen worden in onze westerse religieuze, culturele of wijsheidstraditie juist als vrouwelijk gezien.
Zowel voortvarende mannen als vrouwen doen daar tot op de dag van vandaag ‘ziende blind’ en ‘van harte’ aan mee.

Het is een modieuse illusie dat de wereld minder hard zal worden – met minder hebzucht en machtsmisbruik – door nu meer (vrouwelijk overkomende) vrouwen aan zet te helpen in (de top van) onze organisaties en het zakenleven.
De tweede feministische golf van de jaren ‘60 en ‘70 én de huidige (krediet)crisis bij elkaar genomen, leren ons dat zowel vrouwen als mannen van nature graag bereid zijn tot extreme vormen van lip-service en zelf-onderdrukking als zij daarmee kunnen voldoen aan de conformistische eisen die het ‘mater-ialisme’ aan hen stelt.

Meer balans in de wereld komt er juist onder het gesternte van het huidige tijdsgewricht uitsluitend, én op een natuurlijke wijze, als meer mensen – mannen én vrouwen – metterdaad beginnen de platte illusie van het ‘mater-ialisme’ te overstijgen. Niet door eerst rijk te worden, maar nu!
Alleen zo zal ook het probleem van de ondergeschikte rol van de vrouw op een natuurlijke wijze verdwijnen, zeg maar, ‘als sneeuw voor de zon’.

En wie zal het zeggen: misschien zijn mannen – door de ban genomen – juist wel beter in staat dan vrouwen om het ‘mater-ialisme’ te overstijgen? Als dat zo is, dan mogen wij ons juist nu – onverwacht – gelukkig prijzen met al die mannen aan de top.
Kan er misschien toch op meerdere plaatsen nog een extra betekenisvol beginnetje worden gemaakt?

Doorgaan op de conformistische weg van het huidige streven om meer vrouwen in (de top van) onze organisaties en het zakenleven aan zet te krijgen, komt in elk geval neer op het paard achter de wagen spannen.
En dit geldt ook voor zakenlieden die het materiële succes in hun carrière willen dienen door maar eens te gaan werken aan de ontwikkeling van hun vrouwelijke kwaliteiten. Of aan de balans tussen hun vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten.

Voor de goede orde: ik hoop dat Liz La Force het zo ook niet bedoelt.

even een vraagje… waarom worden eigenschappen als bijv machtsmisbruik en hebzucht als mannelijk gezien.. en zaken als gevoel als vrouwelijk? Ik vind hebzucht net zo goed iets vrouwelijks. Iedere keer valt me dit op bij betogen…

En dan nog iets: het zijn natuurlijk vrouwen die extreem veel macht hebben. Hun macht is minder zichtbaar, maar kijk maar eens rond: prive, seksueel, qua uitgeven, qua hebzucht enz enz.

Dankje Renzo. Ik deel jouw gevoel dat we elkaar in hokjes willen duwen en tekort doen als mens. We zijn echt een beetje de weg kwijt met elkaar op dit punt en duidelijk op zoek naar een nieuwe balans.

Ik vind in het artikel van Liz behoorlijk wat goede constateringen staan, echter helaas een waardeloze kop erboven, die doet vermoeden alsof feminiene kwaliteiten nieuw zijn en waarschijnlijk al snel wordt gelezen alsof het om vrouwen gaat en dat is niet waar, mannen hebben die kwaliteiten ook in zich (zie artikel Liz).

Volgens mij zijn we met elkaar op zoek naar het potentieel in mensen en bedrijven dat we nu helemaal niet inzetten en dus niet benutten. Om even heel kort door de bocht lekker in zakelijke termen te blijven: dat is zonde, want dan loop je dus geld mis. En omdat geld dus nog steeds een drijfveer is voor velen in onze maatschappij zet ik die drijfveer gewoon even nuttig in. Dus mannen en vrouwen, wilt u meer geld verdienen? Gebruik dan het potentieel van uw hele organisatie en niet slechts, zoals nu vaak gebeurt, maar de helft.

Op naar een bedrijfsleven in balans!

Veel succes en hartelijke groet,
Marjolein Hins
MM&P boardroomcounseling

Je slaat wat Maria betreft de plank mis. Maria was inderdaad een hoer, daarna was ze inderdaad een van de leerlingen van Jezus en daarna was ze inderdaad een prediker van het woord van Jezus. Maar vrouw, nee dat niet. Daar zijn (meer) bewijzen van. Read history, that’s easy.

Toon alle 4 reacties
x
x