Veel managers zijn terughoudend met het delegeren van werk en verantwoordelijkheden, omdat ze eenvoudigweg verzot zijn op controle, macht en het uitoefenen daarvan.

Dergelijke managers frustreren zowel de productiviteit als de stemming op de werkvloer. En leiden niet zelden tot een hoger verzuim onder werknemers. Delegeren is een vak apart. Delegeren, meritocratische principes en promoties zijn de bouwstenen waar een bedrijf uit bestaat omdat ze zowel prikkelen tot prestaties als de moraal een boost geven. Wel moeten managers ervoor waken niet te zoeken naar `klonen` van zichzelf wanneer ze delegeren of promoties uitdelen. Iedereen heeft immers andere sterkten en zwakten en het heeft geen zin om sterkten te dupliceren en de zwakten niet aan te pakken. Managers moeten dus alert zijn op complementariteit.

Daarbij moet de delegerende manager er zich van bewust zijn dat zijn werk in wezen minder belangrijk is dan dat van zijn werknemers. Hij coördineert slechts en delegeert om de besluitvorming te verbeteren, anderen te stimuleren en om zijn eigen zwakten aan te vullen.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Het lukt bijna de helft van de werkgevers niet ervoor te zorgen dat personeelsleden zich in de juiste richting ontwikkelen. Managers blijken vooral problemen te hebben met het tijdsbestek waarin de ontwikkeling moet plaatsvinden: ongeveer 62 procent van de leidinggevenden vindt het moeilijk personeelsleden binnen een bepaalde termijn nieuwe vaardigheden bij te brengen. Maar werknemers zijn ook niet altijd blij met hun baas.

Hier volgt de Klachtentop-10 van werknemers.
1) Medewerkers willen beter betaald krijgen. Het salaris is het belangrijkste motief om van werkgever te veranderen.
2) Ze voelen zich gefrustreerd als nieuwkomers meer betaald krijgen dan zittend personeel voor hetzelfde werk. Iedereen die hetzelfde werk doet, moet evenveel betaald krijgen.
3) Kritiek op secundaire arbeidsvoorwaarden: er moet te veel worden afgedragen voor verzekeringen en pensioen.
4) Er zijn te veel managers ten opzichte van het aantal mensen dat het werk moet uitvoeren.
5) Bij salarisverhoging wordt er te weinig gekeken naar talent en verdiensten.
6) Personeelszaken geeft te weinig aandacht aan vragen en zorgen van werknemers.
7) Werknemers hebben een hekel aan vriendjespolitiek.
8) Managers zijn te weinig toegankelijk: zij moeten zich opener opstellen, er moet meer communicatie zijn.
9) De werkdruk is te hoog. Afdelingen hebben te veel taken en er werken te weinig mensen.
10) Het onderhoud en de schoonmaak van de werkplek is niet voldoende (hierover wordt opvallend veel geklaagd).

Gerelateerd artikel:
Top delegeert vergaand, maar het politieke spel gaat door
Wat maakt het zo lastig?
door: Gertjan Schuiling

In deze case zien we hoe een gezond bedrijf ten onder gaat door de ‘politieke’ communicatie met de top. De top delegeert verantwoordelijkheden omlaag maar de verticale communicatie wordt beheerst door politieke spelletjes.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: The Conference Board Review) By Felix Dennis

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x