Zwolle voert zero-emissie zone in op 1 januari 2025

Op 18 juni 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpverkeersbesluit aangenomen om voor bestel- en vrachtverkeer per 1 januari 2025 een zero-emissiezone te gaan invoeren in de binnenstad van Zwolle.

De zero-emissiezone is een afspraak uit het landelijke Klimaatakkoord. In deze zone (het gebied binnen de stadsgrachten) rijden vanaf 2025 steeds minder bedrijfsauto’s op fossiele brandstoffen in de binnenstad. Het gaat dan om bestel- en vrachtauto’s. In 2030 mogen er alleen nog bedrijfsauto’s komen die op waterstof of elektriciteit rijden, of (elektrische) fietsen.

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om een zero-emissiezone in te voeren in de historische binnenstad, het gebied binnen de stadsgrachten. Vanaf die datum zijn daar alleen bestel- en vrachtauto’s toegestaan die geen CO2 uitstoten, met een overgangsperiode van 2025 tot 2030. De zero-emissiezone draagt bij aan de leefkwaliteit en maakt de binnenstad aantrekkelijker. Momenteel is Zwolle een van de 29 gemeenten die een zero-emissiezone invoeren, een gezamenlijke inspanning die in 2030 moet zorgen voor een CO2-reductie van 1 megaton. Voor Zwolle betekent dit een jaarlijkse reductie van 500 ton CO2, waarvan 65 ton per jaar door de invoering van de zero-emissiezone.

Bij het ontwerpverkeersbesluit hoort ook een concept-ontheffingenbeleid. In het ontheffingenbeleid wordt uitgelegd voor welke voertuigen of in welke omstandigheden een ontheffing voor het inrijden van de zero-emissiezone kan worden aangevraagd. Ook is een effectenrapportage gemaakt. Het ontwerpverkeersbesluit en het concept-ontheffingenbeleid zijn in te zien op Zwolle.nl/bestuurlijkeinformatie (zie agendapunt 6).

De verwachte autonome ontwikkeling tot 2030 zorgt voor een aanzienlijke afname van de uitstoot in de binnenstad van Zwolle. Voor vrijwel alle geregistreerde stoffen wordt een halvering van de uitstoot of zelfs een grotere reductie verwacht. Landelijke maatregelen ter verduurzaming van het wagenpark dragen bij aan de uitstootreductie in Zwolle, samen met de Zwolse ambities bij mobiliteit. Het invoeren van de zero-emissiezone draagt bij aan een verdere vermindering van de uitstoot van fijnstof, hoewel het effect relatief beperkt is. De CO2-uitstoot vermindert het meest in absolute aantallen, met een reductie van ruim 500 ton per jaar.

Bron: gemeente Zwolle

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>