Zuid Holland Bereikbaar werkt aan een 'bouwlogistiek locatiebord'

Zuid Holland Bereikbaar werkt aan een 'bouwlogistiek locatiebord'. Dit GIS bord, is primair bedoeld voor bestuurders en beleidsambtenaren, om mobiliteit -inzichten, -hiaten, -blinde vlekken en -overige behoefte bloot te leggen. Waarmee zij (gemeente-overstijgend) kunnen brainstormen over noodzakelijke voorzieningen, om de mobiliteit en de verschoning van het transport te beïnvloeden.

Dit bord is toegankelijk als informatieplatform, voor bouwers en transporteurs. Zodat men in overzicht weet waar men kan parkeren, overslaan, bufferen, opladen etc. Met als doel dat we géén stilstaande vrachtwagens meer hebben op de vluchtstrook, géén rondjes meer door de wijk behoeven te laten rijden, minder parkeeroverlast, minder hindermeldingen, minder verkeers- en val-ongevallen,
minder emissie uitstoot, minder vertraging en wegblokkering realiseren. Een van de conclusies is dat er een tekort is aan truckwachtplaatsen binnen de Rotterdamse ring, en dat hier een publieke oplossing voor geïnitieerd zal moet worden.

Momenteel zijn we het bord aan het verder ontwikkelen met:

 • Toevoegen van andere gebieden (bv. Brainport) in dezelfde database, waarbij we intussen 25% van de inwoners bereiken in 73 gemeenten.
 • Toevoegen van andere GIS data bronnen, zoals bv. ruimtelijke plannen, waarbij we de bouwopgaven en diens verkeersintensiteit gemeente overstijgend hopen te kunnen prognosticeren in gebieden.
 • Toevoegen van monitoring in gebieden met veel gelijktijdige bouwopgaven (bijvoorbeeld Rivium Boulevard Capelle ad Ijssel, Spuiboulevard Dordrecht, Binckhorst Den Haag Centrumgebied Rotterdam).
 • De beschikbare IOT oplossingen voor tellen (cam, sensoren, gps, camera’s, lussen) een overdraagbare soort traffic- en crowd- simulatie creëren, waarmee de betrokken vooraf en ten tijde inzicht krijgen van de mobiliteit doorstroming. Optioneel met het emissieverbruik en /of
  monitoring van de uitgangspunten.

De oproep die we doen is zowel aan publiek (de overheden) als aan privaat (de markt)

 • Om ambassadeurs te voorzien, die hun ervaringen willen delen, en daarmee deze database verder vullen.
 • Los van de beschikbare ruimten en hulpmiddelen, groeit er ook een community die kennis en ervaringen deelt.
 • Om ambtenaren actief deel te laten nemen, en de mogelijkheid te geven om hun burgers te informeren met informatie.
  En middels actieve bijdragen ook sturing kunnen geven aan wachtrijbeheer/ voorkeursrouten/ laadinfrastructuur/ mobiliteitvisie etc.
 • Om de omgeving te voorzien van transparante kennis, waarbij bouwoverlast géén gevolg meer is, maar slechts een keuze waarop de verschillende dienstverleners kunnen worden aangesproken, om hen te motiveren om anders te werken middels de bekende pendelbussen voor bouwvakkers van de P+R, de bekende bouwhubs, andere bouwmethodieken, te verkiezen om de weg niet te blokkeren etc.

Bas Timmers

Zuid Holland Bereikbaar

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>