Zijn zwaardere voertuigen verkeersonveiliger? Niet noodzakelijk

Er zijn zorgen over de impact van zware voertuigen op de verkeersveiligheid. Het Ministerie van IenW heeft SWOV onderzoek laten doen naar de effecten van zwaardere auto’s op de verkeersveiligheid: zijn zwaardere voertuigen vaker betrokken bij ongevallen dan lichtere voertuigen? En is het gewicht van het voertuig van invloed op de ernst van ongevallen?

De ongevallenstatistieken geven geen aanwijzingen dat zwaardere personen- en bestelvoertuigen vaker betrokken zouden zijn bij ongevallen. Het tegendeel lijkt het geval: in deze steekproef waren lichtere voertuigen vaker betrokken bij ongevallen dan zwaardere. De minste ongevallen gebeurden met zware voertuigen. Dit gold zowel voor de absolute aantallen ongevallen als relatief gezien: na correctie voor de verkeersprestatie. Deze analyse kan geen informatie geven over waardoor dit verschil er is, stelt SWOV.

Voor ongevallen tussen personen- en/of bestelauto’s onderling was een hoger gewicht gunstiger voor inzittenden van het zwaardere voertuig (lagere ongevalsernst), maar juist gevaarlijker voor de tegenpartij. Bij botsingen tussen personen- en/of bestelauto’s en kwetsbare weggebruikers (zoals fietsers en voetgangers) of middelgrote weggebruikers (motorrijders) als tegenpartij, lag de ernst voor de tegenpartij gemiddeld hoger dan bij botsingen tussen personen- en/of bestelauto’s onderling, stelt SWOV..

Bij botsingen tussen personen- en/of bestelauto’s en grote weggebruikers (vrachtauto’s, bussen) als tegenpartij lag de ernst voor de tegenpartij juist lager. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de ernst voor inzittenden van voertuigen met een elektrische aandrijflijn lager was dan voor fossiel/overig aangedreven voertuigen.

Voor de lagere ongevalsfrequentie van elektrisch aangedreven voertuigen zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat elektrisch aangedreven voertuigen over het algemeen ook nieuwere voertuigen zijn, die vaker geavanceerde rijhulpsystemen bevatten die ongelukken kunnen helpen voorkomen. Denk hierbij aan systemen zoals adaptieve cruisecontrol, systemen voor rijbaanassistentie en automatische noodremsystemen. 

Het SWOV onderzoek doet helaas geen uitspraken over de impact van grote voertuigen zoals Sports Utility Vehicles (SUV's) omdat er geen sluitende definitie is van SUV's. Daarnaast zijn in het RDW-register de voertuigafmetingen niet voldoende bekend om op basis daarvan valide uitspraken te doen.

Het onderzoek laat zien dat het beleid om gemotoriseerd verkeer te scheiden van kwetsbare verkeersdeelnemers nodig blijft. Voertuigen zelf vormen het probleem voor kwetsbare verkeersdeelnemers; ongeacht de grootte

Bron: Ministerie IenW

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>