Wie is de logistieke professional van de toekomst?

In het KDC-project LogistiekLerenZonderGrenzen is onderzocht welke ontwikkelingen en nieuwe technologieën de komende jaren impact op de logistieke professional zullen hebben en hoe dit de kennis en competenties van (toekomstige) medewerkers zal veranderen. Dit is onderzocht met literatuuronderzoek, expertmeetings en interviews bij bedrijven in Nederlands- en Belgisch Limburg.

Samengevat komt het neer op de volgende nieuwe vaardigheden:

Procesmatig, end-to-end ketendenken

Van de logistieke professional van de toekomst wordt niet alleen verwacht dat hij/zij de dagdagelijkse brandjes kan blussen op de werkvloer, maar ook dat hij/zij de processen in de keten kan analyseren, knelpunten kan detecteren en verbetervoorstellen kan uitwerken. Het is belangrijk om een ‘helicopterview’ te hanteren en te denken vanuit alle schakels in de supply chain, hierbij rekening houdend met de volledige keten van informatie- en goederenstromen.

Systeem kennis, digitale vaardigheden, en het vertalen van data en informatie

Hierbij gaat het niet alleen over het kunnen gebruiken van systemen zoals business software (ERP, WMS, TMS etc.), maar ook het begrijpen wat er in de systemen gebeurt, welke data er worden gegenereerd en hoe data uit verschillende systemen kunnen worden geïntegreerd. Voorts is ook het belangrijk om kennis te hebben van programma’s zoals Excel of PowerBI, om de data en informatie die worden gegenereerd op een inzichtelijke manier te kunnen vertalen naar managementbeslissingen, de werkvloer, de processen en de projecten.

Analytisch denken, business analytics

Analytisch kunnen denken is een belangrijke vaardigheid. De logistieke professional van de toekomst moet processen in de supply chain kunnen analyseren en zich hiervoor baseren op alle mogelijke beschikbare data en informatie. Hij/zij moet situaties snel kunnen analyseren en hierop gepast kunnen anticiperen.

People management, soft skills

Hogeropgeleide logistieke professionals komen vaak terecht in leidinggevende functies. In deze functies is het belangrijk om te beschikken over een grote dosis aan inlevingsvermogen: oog hebben voor de doelstellingen, belangen en wensen van anderen, zowel van de directie en medewerkers binnen het bedrijf, als van leveranciers en klanten. Ook moeten leidinggevenden kunnen omgaan met een diversiteit aan culturen, leeftijden en genders. Dit vereist een grote mate aan emotionele intelligentie en empathisch vermogen.
Dit alles is belangrijk om mensen te kunnen motiveren en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Leidinggevenden moeten teams ook vlot kunnen laten samenwerken en kunnen aansturen in tijden van verandering. Autoritair leiderschap werkt op dit vlak niet, democratisch leiderschap des te meer.

Communicatievaardigheden en kennis van vreemde talen

Hierbij gaat het in de eerste plaats om het correct mondeling en schriftelijk gebruik van de Nederlandse taal. Daarnaast is het ook belangrijk om vreemde talen te kennen en deze bovenal te durven gebruiken. Vooral kennis van het Engels en in mindere mate Duits en Frans zijn belangrijk voor de logistieke professional van de toekomst.

Naast bovengenoemde vaardigheden moet de logistieke professional van de toekomst ook flexibel zijn, uitzonderingen kunnen managen, zelfstandig en in teamverband kunnen werken, initiatief durven nemen en praktisch ingesteld zijn.

Lees het hele rapport hier.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>