Topsector Logistiek presenteert Nationale Kennisagenda

De Topsector Logistiek presenteerde onlangs de Nationale Kennisagenda. De Kennisagenda is in samenhang met het nieuwe Uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek voor 2024-2027 opgesteld. Het doel van deze nieuwe kennisagenda is om voor de komende jaren hét kompas te zijn voor het ontwikkelen van uitvragen voor onderzoek en het beoordelen van onderzoeksvoorstellen binnen TKI Dinalog en in de samenwerking met NWO/NWA, SIA, cross-overs met andere TKI’s en toekomstige Groeifondsinitiatieven.

De Kennisagenda is gericht op kennisvragen die richting geven aan praktische toepassingen. Door kennisontwikkeling, veldexperimenten en implementatie te combineren ontstaat er een vliegwiel voor het doorontwikkelen van bruikbare kennis. Vanuit de praktische toepassingen kunnen weer nieuwe kennisvragen volgen.

Het doel is om in co-creatie, oftewel in samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden kennis en innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan lange termijn vernieuwing en fundamentele systeemveranderingen binnen de logistieke sector en breder in de maatschappij. De Topsector Logistiek bouwt hierbij voort op de kennisbasis die is gecreëerd in de eerdere uitvoeringsprogramma’s en in de internationale onderzoeksgemeenschap.

Centraal staan vijf uitdagingen met algemene kennisvragen voor zowel korte termijn vernieuwing van logistieke ketens als langere termijn systeemveranderingen met logistiek als enabler:

  1. Circulaire economie
  2. Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  3. Veerkracht en verstoringen
  4. Bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen
  5. Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart.

Bron: Topsector Logistiek

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>