Slimme bouwlogistiek: de opdrachtgever is aan zet

Overlast door bouwactiviteiten in de steden zal in de komende jaren fors toenemen. Vooraf nadenken over een slimme bouwlogistiek voorkomt overlast, zo betogen Walther Ploos van Amstel en René Postulart in Cobouw: "Bovendien levert het volgens de Topsector Logistiek niet alleen geld op, maar ook meteen de helft minder CO2 uitstoot."

30 procent stadslogistiek is bouw gerelateerd

De helft van de bouwproductie heeft plaats in de grote steden. Dat groeit de komende 10 jaar naar 80 procent. Er ligt een opgave voor 1 miljoen nieuwe woningen, verduurzaming van de woningvoorraad en vernieuwing van rioleringssystemen. Nu al is 30 procent van het zakelijke verkeer in steden voor de bouwplaats: dagelijks zijn dat meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens. Dit leidt tot congestie en problemen met luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid, en bouwverkeer is een grote uitstoter van CO2.

Aanbesteding

Om bouwlogistiek structureel te verankeren is méér nodig. Bouwlogistiek dient structureel in aanbestedingsprocedures of in voorschriften rond bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te worden geagendeerd. Aanbestedingsprocedures laten ruimte om logistieke kwaliteit zwaarder te laten wegen dan de prijs. Binnen het hoofdwegennet is door Rijkswaterstaat al het nodige op dit terrein bereikt. Die ervaring kan door publieke opdrachtgevers en de grotere gemeenten (als opdrachtgever én vergunningverlener) snel in de stedelijke praktijk worden gebracht.

Lees het hele artikel op Cobouw.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>