Regio Den Haag onderzoekt logistieke overheidshub

Eind 2016 organiseerde de Rijksoverheid een marktontmoeting over “slimme logistiek Rijksoverheid”. Tijdens deze middag zijn vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, logistiek experts en geïnteresseerde marktpartijen in gesprek gegaan over de innovaties en verbeteringen voor de logistieke stromen binnen het Rijk.

Aanleiding voor de marktontmoeting was de verkenning van het organiseren van een logistiek centrum, een zogeheten hub, in de Haagse regio. Het Rijk onderzoekt de toegevoegde waarde van een logistiek centrum voor de betrokken partijen in de logistieke keten. De marktontmoeting heeft verschillende vragen, aanbevelingen en randvoorwaarden opgeleverd voor een logistieke hub in de regio Den Haag.

Proef met logistieke hub
Per 1 december 2016 is een projectteam gestart met een proef met de productstroom blanco papier. Inmiddels zijn hier in maart enveloppen en eind april de retourstroom van koffiebekers aan toegevoegd. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met een aantal andere leveranciers.
Eind juni zal het blanco papier van pull naar push belevering gaan. Dit houdt in dat de klant niet meer zelf hoeft te bestellen, maar dat op basis van verzamelde gegevens wordt bepaald welk volume een pand nodig heeft. Ook wordt er een service op de hub ingericht, bijvoorbeeld voor de schoonmaak van toetsenborden en voertuigen, bij voorkeur met de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. De proef focust op variëteit, niet op volume, om zodoende brede leerervaringen op te doen.

Verzamelen van logistieke gegevens
Tijdens de marktontmoeting uitte de markt de wens dat het Rijk moet zorgen voor een representatief overzicht van volumes en andere relevante gegevens over de leveringen. Het projectteam heeft een nulmeting uitgevoerd waarbij gegevens als ‘welke leverancier komt wanneer aan met welke producten?’ zijn verkregen. Deze nulmeting heeft plaatsgevonden bij 10 verschillende panden in Den Haag van zowel de Rijksoverheid als de gemeente gedurende een periode van 2 maanden. Hierbij is een lijst opgesteld met alle (circa 90) facilitaire producten die geleverd worden bij de panden. Gesprekken met onder andere categorie- en inkoopmanagers hebben geleid tot een uiteindelijke selectie van 20 producten waarvan verwacht wordt dat ze via de hub geleverd kunnen worden. Van deze 20 producten zijn de leveranciers benaderd voor een verdiepend onderzoek.

Businesscase
Het projectteam stelt voor de zomer vast  wat de bedrijfseconomische aspecten en de maatschappelijke effecten zijn van het werken met een logistieke hub in de regio Den Haag. Hiervoor gebruikt zij een rekenmodel van TNO met als belangrijke input de gegevens van de nulmeting en het leveranciersonderzoek. Deze effectmeting vormt de basis voor een businesscase.

Op aanraden van de markt onderzoekt het projectteam samen met de leveranciers de mogelijkheden voor een logistieke hub en bespreekt het juiste transportmiddel per situatie. Zo kan het soms efficiënter zijn een volle vrachtwagen de hub te laten passeren en soms om over te laden op de hub naar een kleiner, zuiniger en stiller transportmiddel. TNO houdt hiermee rekening tijdens het onderzoek.

Planning
Eind augustus vindt besluitvorming plaats over de wenselijkheid en schaalbaarheid van een logistieke hub in de regio Den Haag. Afhankelijk van dat besluit gaan we na de zomer weer in gesprek met marktpartijen.

Bron: Rijksoverheid

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>