Persoonlijke Logistiek Prijs vLm voor Prof. Ad van Goor

De Persoonlijke Logistiek Prijs is vorige week uitgereikt aan prof. dr. A.R. van Goor vanwege zijn bijzondere verdiensten in de logistieke bewustwording en vooruitgang in Nederland. Deze prijs is toegekend door de Jury van de Nederlandse Logistiek Prijs van vereniging Logistiek management op 12 november 2015.

De P van Plaats
Bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau stelde de burgemeester van Amersfoort: “Ruim veertig jaar geleden besloot u uit het voetspoor van uw vader Rolf te treden. Hij had een uitgeverij annex boekhandel met wel meer dan 100 werknemers. Na uw opleiding aan Groningse Universiteit ging u promoveren op de laatste van de vier P’s die uw marketinghoogleraar Bosman aanbood: product, prijs, promotie en plaats. De P van plaats werd uw uitdaging. Dat werd later omgezet in logistiek. Dit nieuwe spoor heeft u tot op vandaag de dag met succes gevolgd”.

Universitaire carriere
Nadat Ad in Groningen was gepromoveerd, werd Van Goor hoogleraar op verschillende universiteiten, zoals de Open Universiteit (1986-1992) en later ook de Business Universiteit Nyenrode (1998-2005). In 1986 ging hij naar de Open Universiteit en werd daar hoogleraar-directeur. Hij ontwikkelde met auteursteams, deskundigen uit verschillende vakgebieden, cursussen en video’s over bedrijfskunde en logistiek management.

Op de Vrije Universiteit werd Van Goor in 1992 de eerste hoogleraar op het gebied van Logistiek en Supply Chain Management. In 2011 nam hij na 25 jaar hoogleraarschap afscheid van de Vrije Universiteit. Maar, niet nadat hij daar de basis had gelegd voor een succesvolle MSc opleiding ‘Spatial, Transport and Environmental Economics.
De rode draad door zijn imposante loopbaan als wetenschapper is: hoe kan logistiek waarde toevoegen in ketensamenwerkingsvormen? Hij is daarbij altijd de doener, de practicus gebleven met een grote liefde voor de werkvloer.

Kennis delen
Van Goor was een van de eerste enthousiaste schrijvers van columns, artikelen en boeken over logistiek voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. In de afgelopen 40 jaar verschenen meer dan 150 artikelen en boeken.
Met Hessel Visser schreef van Goor het basiswerk ‘Werken met Logistiek’ dat een weg vond naar meer dan 150.000 boekenkasten. Daar verscheen in 2006 een Engelstalige versie van. Ook schreven ze het boek ‘Beginnen met logistiek’ en onlangs is daar het ‘Basisboek logistiek’ aan toegevoegd.
Met vader en zoon Ploos van Amstel werd de basis gelegd voor meerdere boeken: ‘Fysieke distributie: denken in toegevoegde waarde’, ‘Werken met distributielogistiek’, ‘Werken met supply chain management’ en ‘European distribution and supply chain logistics’. Terecht werd wel gekscherend gesproken over de boeken van de vader, de zoon en de heilige geest.

Deze boeken hebben mede geleid tot de vooraanstaande positie die Nederland heeft in de wereld op het gebied van logistiek en supply chain management. De leerboeken voor het logistieke HBO-onderwijs worden vrijwel op elke Hogeschool gebruik. Daarnaast geeft van Goor inspirerende optredens op seminars, die hem maken tot een expert, ook buiten het eigen vakgebied.

Kennis delen met jonge professionals was voor Van Goor belangrijk. Hij was meer dan 15 jaar betrokken bij de MIG (Manager Integrale Goederenstroombesturing) en de latere EMLOG-opleiding (European Master Logistician), maar ook bij tal van andere opleidingen zoals de EFMI-opleiding voor experts in food.
Daarnaast was hij commissaris bij verschillende bedrijven en adviseur bij onder meer adviesbureau ATKearney.

Van Goor gaf les aan vele Universiteiten en heeft meer dan 200 congressen toegesproken of als dagvoorzitter geleid. Zijn geliefde doelgroep was die van de Controllers. Die begrepen perfect de link tussen de markt, de logistiek en geldstromen.

Inhoudelijke bijdragen aan de logistiek
De belangrijkste inhoudelijke bijdrage van Van Goor ligt vooral op het vlak van de benadering van logistieke vraagstukken met een integraal concept dat in de ‘studentenmond’ het PBIO-model heet. De afgelopen 25 jaar heeft het concept de weg gevonden in vele duizenden scripties en adviesrapporten.

Binnen de vLm heeft Van Goor diverse bijdragen geleverd voor onder andere de werkgroep supply chain management en e-fulfilment. Ook heeft hij een aanzet gedaan voor de certificering van logistici, die momenteel verder wordt uitgewerkt.
Daarnaast was Van Goor sinds 2008 actief binnen het Strategisch Platform Logistiek. Daarbij was hij verantwoordelijk voor de invulling van de Human Capital Agenda van de topsector logistiek voor het middelbaar beroepsonderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs.

Uit het voorgaande zal het een ieder duidelijk zijn dat de toekenning van de Persoonlijke Logistiek Prijs aan prof. dr. Ad van Goor, vanwege de bijzondere verdienste in de logistieke bewustwording en vooruitgang in Nederland, zeer gerechtvaardigd is.

Dr. Walther Ploos van Amstel
Voorzitter van de Jury van de Nederlandse Logistiek Prijs 2015

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>