Ongevallen met vrachtwagens. Wat vinden de chauffeurs zelf?

De laatste tijd waren er verschillende zware ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken waren. Helaas soms met dodelijke afloop. Wat vinden de chauffeurs daar zelf van? Zij zitten elk dag weer op de weg. Hoe zouden zij de veiligheid op de weg verbeteren?

 

De Facebookpagina Chauffeursnieuws heeft een onderzoek gehouden naar de oorzaken en oplossingen onder de 86.000 leden van 18 verschillende Facebookpagina's voor beroepschauffeurs in Nederland en België. Uit 1.298 reacties die zijn binnengekomen is een lijst van de top 10 van oorzaken samengesteld gezien door de ogen van de chauffeur en een top 10 van oplossingen die chauffeurs aandragen.

Top 10 oorzaken volgens de chauffeur?

 1. Het houden van te weinig onderlinge afstand
 2. Stress en druk opgelegd door de planners en werkgever
 3. Het gebruik van telefoon, social media en boordcomputer onder het rijden
 4. Inhaalverboden
 5. De snelheidsbegrenzer en cruise control
 6. Te kort schietende infrastructuur
 7. Stress door digipas en rijtijdenbesluit
 8. Concentratiegebrek
 9. Te weinig respect en begrip voor elkaar
 10. Het opleidingsniveau van nieuwkomers op de weg, zoals ‘Oostblok-chauffeurs’.

Top 10 oplossingen volgens de chauffeurs

 1. Strenger controleren en zwaarder bestraffen op het houden van minimaal 50 meter afstand
 2. Chauffeurs voelen zich opgejaagd door de planning om nog even snel te gaan lossen of te gaan laden. De chauffeurs beseffen dat de planners ook onder druk staan van de opdrachtgevers. Flexibilisering van het te strakke rijtijdenbesluit zal bijdragen tot het verminderen van de tijdsdruk op zowel de planners als de chauffeurs.
 3. Geen telefoon en laptop meer gebruiken tijdens het rijden. Daarvoor zal er een bewustwording en voorlichting opgezet moeten worden. Dat kan door werkgevers of werknemersorganisaties, verzekeringsmaatschappijen of organisaties als VVN of ANWB, en uiteraard door de overheid.
 4. Inhaalverboden opheffen. De inhaalverboden zorgen ervoor dat vrachtwagens in een ‘treintje’ komen te rijden. Zorgt vooral bij op- en afritten voor gevaarlijke situaties. Niet alleen met vrachtwagens onderling maar ook met personenauto's.
 5. Snelheid dient Europees op een niveau te worden vastgesteld en de begrenzers dienen allemaal op dezelfde snelheid te worden afgesteld. Geen uitzonderingen meer toestaan.
 6. Waar mogelijk wegen aanpassen naar 3 banen en op- en afritten aanpassen. De vrachtauto's zijn in de loop der tijden groter en langer geworden, maar de op-en afritten zijn vaak hetzelfde gebleven. Gevolg is dat vrachtauto's vaak met te lage snelheid de snelweg opkomen, tussen een treintje, Daardoor moeten auto's weer afremmen en krijg je een harmonica-gedrag met vaak dramatische gevolgen.
 7. Stress door de digipas/rijtijdenbesluit besluit kun je oplossen door flexibeler met de rijtijden om te gaan. Laat een chauffeur af en toe eens ongestraft een uurtje doorrijden om toch nog op tijd bij de klant te kunnen komen, En laat de chauffeur die tijd ergens anders in de week compenseren
 8. Concentratie gebrek komt vooral door het inhaalverbod en de snelheidsbegrenzers. Je sukkelt urenlang door op dezelfde snelheid en hebt in feite niets te doen.
 9. Er is te weinig begrip en respect voor de collega's onder elkaar. Gun elkaar de ruimte om in te halen of in te voegen, gebruik de alarmlichten als er een file opduikt.
 10. Met de komst van de vele ‘Oostblok-chauffeurs’ met een lager opleidingsniveau is er een tweedeling in chauffeursland tot stand gekomen. Het is te vaak ‘ik’ en maling aan ‘jij’. De chauffeurs helpen elkaar onderweg niet meer.

Technologie

Er wordt hard gewerkt aan technologische oplossingen om het aantal ongevallen terug te dringen maar in afwachting daarvan zal er bij ongewijzigd beleid nog veel ellende plaatsvinden op de wegen, aldus onderzoekers. Veel van deze oplossingen hoeven niet veel te kosten. Met een goede voorlichtingscampagne kan er al veel, in heel korte tijd, bereikt worden en kunnen er mensenlevens worden gespaard.

 

Met dank aan Jacques van der Linden

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

sjaak verhagen
1)inhaalverboden handhaven
2)max snelheid(snelheidsbegrenzer) europees uniform in/ doorvoeren
3)strenge controles op gebruik telefoon/laptop /notebook tablet etc.
Voor vrachtauto, maar ook personenauto en bussen/busjes
4)verveling?
Om dit tegen te gaan, zou men geen voertuig moeten/mogen besturen, immers men kiest om te rijden, het is immers een beroep, geen ontspanning!
5)heb in het verleden al eens voorgesteld, vrachtwagen een baan naar links te schuiven, zodat invoegen,uitvoegen geen snelheidsverminderingen veroorzaakt van deze groep noodzakelijke
weggebruikers, blijft ook het zicht op op-en afritten in tact!
6) meer controles op "hufter"-gedrag, maar dan voor ALLE weggebruikers!
Bert Wolters
Het flexibeler omgaan met de rijtijden zal waarschijnlijk niets oplossen, want dat extra uurtje wordt dan standaard ingepland en dan loop je ná dat uurtje tegen een grens aan, die dan weer moet worden opgeschoven, enz.