Is Nederland klaar voor onbemande vrachtwagens?

Minister Schultz van Haegen kruipt op 9 februari bij Scania in Zwolle achter het stuur van een onbemande vrachtwagen. Zij wil daarbij Nederland op de wereldkaart zetten. Dat is een opsteker voor transporteurs in Nederland Distributieland. Maar, de minister moet meer regelen om ervoor te zorgen dat die vrachtwagens straks echt veilig op de Europese wegen rijden.

Walther Ploos van Amstel schrijft erover op nu.nl:

Ruimtelijke ordening

Platoons, met drie of vier onbemande vrachtwagens, vervoeren dikke transportstromen, met een hoge frequentie volgens een spoorboekje over vaste verbindingen; openbaar goederenvervoer.

De EU heeft een TEN-T programma met Europese transportcorridors ontwikkeld, dat het voorkeursnetwerk is voor platoons. Op de knooppunten in het Europese TEN-T netwerk komen grootschalige distributieparken waar verladers en logistiek dienstverleners transportstromen bundelen en ontbundelen. Er is echter te weinig ruimte voor dergelijke distributieparken in Nederland. Onze ruimtelijke ordening is er niet klaar voor.

Chauffeurs

Niet in de laatste plaats vragen we veel van de chauffeur die het platoon gaat leiden. De onbemande vrachtwagen is een duur en hoog-technologisch commandocentrum dat Platooning, een chauffeur met 2 of 3 onbemande vrachtwagens achter zich, is over vijf tot tien jaar reacommuniceert met intelligente verkeersmanagementsystemen. De hoog opgeleide chauffeur werkt als een piloot in een Boeing. Wie zorgt er voor de opleiding van de vele duizenden chauffeurs van de toekomst in goede rij-simulators?

Europese afspraken

Onbemande vrachtwagens rijden over de grenzen heen. Niet alleen de harde techniek aan boord moet Europees worden gestandaardiseerd, maar ook de zachte informatietechnologie die voor de besturing van de Europese transportstromen zorgt. Van wie zijn eigenlijk al die big data die de vrachtwagens en lokale wegbeheerders verzamelen? Open data moeten echt open zijn voor iedereen.

Ook de verkeers- en spelregels van de Europese landen moeten op elkaar aansluiten. De minister moet ervoor zorgen dat grenzen tussen landen geen grenzen voor transport zijn.

Borrelpraat

Naast veilige techniek is meer nodig; samenwerking tussen vervoerders en verladers, ruimte voor distributieparken direct aan het TEN-T netwerk, open en transparante data, de beste chauffeurs en Europees beleid voor de spelregels op de weg. Alleen dan wint Nederland Distributieland bij onbemande vrachtwagens. Anders worden die vrachtwagens een utopie waar we over tien jaar bij de borrel besmuikt om lachen.

Walther Ploos van Amstel.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>