Maastricht heeft primeur met definitief verkeersbesluit voor zero-emissie zone

Maastricht heeft eind april het definitief verkeersbesluit voor de zero-emissiezone en ontheffingenbeleid vastgesteld. Maastricht is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die dit doet. Dagelijks rijden ruim 500 vrachtwagens en ruim 2.100 bestelauto’s het centrum van Maastricht binnen.

Maastricht presenteerde de nota van beantwoording gelijktijdig met het vaststellen van het verkeersbesluit. Indieners van zienswijzen worden hierover ook direct geïnformeerd. Er waren 71 ingediende zienswijzen. Maastricht kiest, na goed te hebben geluisterd naar de ondernemers, overigens voor aanscherping van de plannen voor de zero emissie zone (en maakt daarmee een zachte landing):

  • De ambulante handel krijgt in Maastricht direct een ontheffing tot 1 januari 2030. Een jaarlijkse aanvraag met een plan van aanpak hoe te komen tot emissieloos vervoer is geschrapt. 
  • Aanvullend op de ontheffing voor jonge bakwagens is recent landelijk afgesproken dat oudere bakwagens (bouwjaar 2017 tot en met 2019) worden ontheven tot 1 januari 2028. Dit was al landelijk afgesproken.
  • Wanneer de overstap naar emissieloos vervoer voor een ondernemer echt onmogelijk is vanwege netcongestie, kan de ondernemer een beroep doen op de afwijkingsbevoegdheid van de gemeente en op basis daarvan een ontheffing krijgen voor de zone.
  • De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden om ondernemers een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van de overstap naar emissieloos vervoer.

Voor de aanleg van de laadinfrastructuur die nodig is voor de overstap naar elektrisch vervoer is soms een zwaardere netaansluiting nodig, stelt de gemeente Maastricht. Vanwege netcongestie is die vaak niet op korte termijn te realiseren door de netbeheerder. Tegelijkertijd is het zeker niet altijd noodzakelijk om een netaansluiting te verzwaren voor een overstap naar elektrisch vervoer. Vaak kan dat binnen de beschikbare netaansluiting. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals publiek laden of gebruik maken van logistieke hubs. 

Stads- of goederenhubs verzamelen goederen, bijvoorbeeld aan de rand van de stad, om ze gebundeld en met een elektrisch vervoermiddel naar hun eindbestemming in Maastricht te brengen. De bestaande hubs hebben voldoende capaciteit om op de korte termijn in de verwachte groei te voorzien. Onderzoek van de gemeente Maastricht toont aan dat richting 2030 ongeveer 6 hectare extra ruimte nodig is voor hubs voor de verduurzaming van de logistiek van het MKB in Maastricht. 

Buitenlandse voertuigen kunnen overigens niet op kenteken gecontroleerd worden, maar enkel door BOA’s. De pakkans is hoog omdat de betreffende voertuigen langdurig stilstaan bij laden en lossen, stelt de gemeente Maastricht. Vanaf 1 juli 2024 is het voor ondernemers die (nog) niet kunnen overstappen op emissieloos vervoer mogelijk om ontheffingen aan te vragen bij het Centraal Loket Ontheffingen.

Wethouder John Aarts schrijft: 'Het invoeren van ZE-zones is voor alle gemeenten in Nederland nieuw. We gaan hier samen ervaring mee opdoen en zullen doorlopend monitoren hoe zaken als ontheffingsverlening en handhaving in de praktijk verlopen. Ook monitoren we de ontwikkeling van het aanbod van emissieloze voertuigen. Het is niet de verwachting dat het beleid aangaande ZE-zones tot 2030 volledig ongewijzigd zal blijven. De ervaringen die we de komende tijd gaan opdoen kunnen mogelijk leiden tot tussentijdse wijzigingen'.

Behalve dat ondernemers gebruik kunnen maken van subsidieregelingen voor de overstap naar elektrisch vervoer, kunnen zij ook gebruik maken van logistiek makelaars die samen met de betrokken ondernemer kijkt naar de specifieke situatie en wat mogelijk is. Belanghebbenden kunnen overigens nog beroep aantekenen (binnen 6 weken).

En dat is eigenlijk allemaal wel een felicitatie waard. Met neuslengte gewonnen van Rotterdam.

Lees hier hoe Maastrichtse ondernemers zich voorbereiden.

Bron: gemeente Maastricht

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>