KiM onderzocht kansen voor elektrische bestelauto's

In Nederland rijden circa 876.000 bestelauto’s rond. Dit zijn voor het overgrote deel bestelauto’s op diesel. Slechts een zeer klein deel (0,3%) is een elektrische variant. Een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) biedt enkele eerste inzichten.

Vervangingspotentieel

Een ruwe inschatting van het vervangingspotentieel bij de huidige technologie ligt in de orde van 10% tot 25%. Gezien het kleine aandeel elektrische bestelauto’s is dus nog een aanzienlijke groei mogelijk.

Een van de beleidsopties die het KiM bespreekt gaat over het doorbreken het status-quo; iedereen blijft keer op keer weer een dieselauto bestellen. Dit kan door ondernemers de elektrische bestelauto in de praktijk te laten ervaren. Er is veel onderzoek dat laat zien dat particulieren na proefritten of een langere gebruiksperiode (veel) positiever over elektrische personenauto's gaan oordelen.

Het zelf ervaren van personenauto’s lijkt een veelbelovende strategie om verkeerde beelden bij te stellen. Of dat ook voor ondernemers geldt is op voorhand niet te zeggen. Als het om gebruikservaring gaat is onder hen nauwelijks onderzoek gedaan. Een gedegen experiment, met voor- en nameting, zou meer inzicht bieden.

Zelf ervaren

De zakelijke markt is gecompliceerder. Veel ondernemers richten hun bestelauto's op een specifieke manier in. Denk maar aan installatiebedrijven die gereedschap en materialen moeten meenemen en de laadruimte van de bestelauto van vakken en laden voorzien. Deze ondernemers hebben weinig aan het uitproberen van een ‘kale’ bestelauto. Andere ondernemers, die bijvoorbeeld pakketten vervoeren, kunnen wel uit de voeten met zo’n probeer-exemplaar.

Er zullen in ieder geval genoeg ondernemers zijn die zelf kunnen ervaren dat de elektrische bestelauto's zo hun voordelen hebben. Ze zijn stil, accelereren snel en hebben nul uitstoot. Bovendien laat steeds meer onderzoek zien dat ze duurder zijn in de aanschaf, maar dat de kosten over een langere termijn bezien meevallen. Veel elektrische bestelauto’s doen inmiddels als het gaat om de Total Cost of Ownership niet of nauwelijks onder voor bestelauto's op diesel.

Natuurlijk zijn er ook nadelen, zoals de tijd en moeite die het kost om de auto op te laden. De actieradius is vergeleken met bestelauto’s op diesel beperkt. In de praktijk blijkt echter, zo leert onderzoek in Oostenrijk, Denemarken en Duitsland, dat de beperkte actieradius voor een groot deel van de ondernemers geen probleem hoeft te zijn.

Het rapport heeft niet gekeken naar de kansen voor lichte elektrische voertuigen of logistieke concepten waarbij de bestelauto zelfs volledig overbodig wordt.

Bron: KiM

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>