ITS-sector heeft behoefte aan proeftuinen voor verkeersmanagement

Uit de monitor concurrentiepositie ITS 2016 (intelligente transportsystemen) blijkt dat de ontwikkelingen en de verwachtingen van de ITS-sector zeer positief zijn. Connecting Mobility, het uitvoeringsprogramma bij de RoutekaartBeter Geïnformeerd op Weg, heeft het initiatief genomen voor een monitor om de komende jaren uitspraken te kunnen doen over de positie van de ITS-sector.

De monitor dient als nulmeting voor de internationale concurrentiepositie van de ITS-sector en geeft een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken in deze sector. Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de ITS sector is een van de doelen uit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg.

Proeftuinen

Nederland heeft goede voorwaarden om een testland te zijn voor wegkant en in-car systemen: er is een grote dichtheid (zowel qua bevolking als qua infrastructuur) en hoge penetratiegraad van de smartphone. Ook is de weginfrastructuur van goede kwaliteit en zijn er al goede wegkantsystemen aanwezig waarmee de nieuwe technologie kan worden vergeleken. De sector pleit ervoor om lopende projecten op te schalen van een testniveau naar grootschalige implementatie.

Belangrijke ontwikkelingen in ITS zijn:

  • Apps: ‘Speed/lane-information’ en technologieën als lane advice en shockwave damping. Andere thema’s zijn ‘Navigation’ (bijv. smart routing), ‘POI apps’ (bijv. local event apps) en het thema ‘xAYD’ (x as you drive) met apps als pay as you drive (PAYD).
  • Voertuig: ‘Driving assistance systems’ met technologieën die variëren van autonoom rijden en platooning tot lane level positioning en cruise control.
  • Wegkant: ‘Trafficmanagement’ met technologieën als matrix signs en toegangscontrole en het thema ‘Intersection optimalisation’ met een focus op priority for vehicles/public transport, etc.
  • Bigdata: car-as-a-sensor, video-basedmonitoring, floating car data en automated data analysis.
  • ICT-infra: 5G voor V2X (vehicle to everything), software defined networks, wifi-p en 3G/4G.

Kansrijk

De techniek is er klaar voor en biedt voor bedrijven in de ITS-sector kansen voor productontwikkeling en export. De toepassing in bijvoorbeeld goederenvervoer vergt naast als slimme technologie natuurlijk nog wel de nodig sociale innovatie bij alle betrokken partijen; wegbeheerders, vervoerders en verladers.


Screenshot 2016-08-18 08.05.11

Bron: Connecting Mobility

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>