Insights: Veranderende vervoersmarkt, veranderende vervoersbehoeften

De transportbranche is niet alleen letterlijk in beweging, ook in figuurlijke zin verandert er veel. En dat vraagt nogal wat van logistieke dienstverleners. Enerzijds willen klanten meer frequente leveringen van kleinere volumes en dat nog eens op nauwgezette tijden. Anderzijds zorgen wet- en regelgeving voor strengere eisen op het gebied van veiligheid en milieu.

De winstmarges staan onder druk, dus de noodzaak tot meer efficiency groeit. ‘Ook trucks en bestelwagens moeten toegerust zijn op deze veranderingen’, stelt Walther Ploos van Amstel in Insights, het vakblad van Truckland.

‘Vervoerders krijgen te maken met snel veranderende transportbehoeften’, legt Ploos van Amstel in Insights uit. ‘Niet alleen de business to consumer- maar ook de business to businessmarkt verloopt steeds vaker online. Pakketdiensten maken een explosieve groei door. De focus verschuift voor een deel van pallet naar pakket. Deze tendens zorgt voor een toename van het aantal vervoersbewegingen, vooral bestelbusjes, maar ook het aantal files. Voor routes, vrachten en transportmiddelen moeten daarom slimme oplossingen komen. Logistieke dienstverleners die weten in te springen op deze veranderende trends, overleven in deze streng concurrerende markt.’

Er komen steeds meer technologische vernieuwingen in vrachtwagens. Zuinigere motoren, aangestuurd door de boordcomputer, worden de standaard. ‘Op de eerste plaats worden er vanuit milieuoogpunt steeds strengere eisen gesteld aan trucks’, vervolgt Ploos van Amstel. ‘Europese emissienormen stellen dat motoren zuiniger en schoner moeten worden. Een slimme ondernemer zorgt ervoor dat zijn wagenpark aan de strengste eisen voldoet. Het bespaart natuurlijk direct al de nodige brandstof. Maar deze trucks behouden ook nog hun marktwaarde als ze na een jaar of acht worden verkocht. Daarnaast moeten vervoerders serieus elektrisch vervoer gaan overwegen. Verschillende grote steden ondertekenden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek die bepaalt dat over een aantal jaren dieselvoertuigen uit de centra worden geweerd. In steeds meer binnensteden wordt elektrisch vervoer de norm. Zeker de kleinere bedrijfswagens die in stadscentra rondrijden, zijn hiervoor geschikt. In Amsterdam en Rotterdam lopen al enkele succesvolle pilots. Instanties als EVO, TLN maar ook Natuur & Milieu, adviseren bedrijven hoe ze efficiënt én milieuvriendelijk kunnen vervoeren.’

Maar niet alleen de aandrijving verandert. Recentelijk zijn de eerste proefritten met platooning op de openbare weg gemaakt. Hierbij rijden meerdere vrachtwagens in konvooi. Ploos van Amstel in Insights: ‘De voorste chauffeur doet het werk en de andere trucks volgen geautomatiseerd op korte afstand. Hierdoor vermindert de luchtweerstand en het brandstofverbruik. Ook de veiligheid wordt hiermee vergroot. Er worden overigens al anti-collision technieken toegepast, die ingrijpen als een truck te dicht op een voorganger rijdt.’

Degene die in de logistieke sector weet om te gaan met de stortvloed aan data, loopt voor de concurrentie uit. ‘Het belang van innovatieve technologie is nauwelijks te onderschatten’, benadrukt Ploos van Amstel in Insights. ‘Deze data zijn goud waard. Denk daarbij aan digitale vrachtbrieven, allerlei gegevens van de boordcomputers, navigatiesystemen of verkeersdata. Het delen van deze data levert grote voordelen op.

En dat delen hoeft niet binnen één bedrijf te blijven. Ook met overheden of de concurrentie kunnen gegevens worden uitgewisseld. Navigatiesystemen kunnen voorspellen wanneer een truck bij het magazijn is, zodat er op het juiste moment een ploeg klaar staat om te laden of lossen. Vergelijk het met een pitstop bij Formule 1. Een truck kan daardoor weer snel onderweg. Data delen met concurrenten lijkt misschien vreemd, maar je ziet dat professionele verladers hier al langer gebruik van maken. Soms kan het namelijk efficiënter zijn om een zending in te passen in andermans vrachtwagen. Ook informatie over files, omleidingen of wegonderhoud zijn cruciaal geworden om de meest efficiënte route te kiezen. Deze informatie komt vaak via verkeersdiensten, maar vervoerders leveren op hun beurt ook data aan wegbeheerders. Zo worden zwaar beladen vrachtwagens bijvoorbeeld omgeleid van kwetsbare wegen, maar kunnen ook meldingen worden gemaakt van schade aan wegen.’

De transportsector staat voor grote uitdagingen. Naast meer veiligheid en minder milieubelastend, wordt vooral gestuurd op Overall Transport Effectiveness (OTE). Die efficiency is veelomvattend. ‘Het begint eigenlijk al bij de keuze van het transportmiddel’, vervolgt Ploos van Amstel. ‘Misschien moet je kijken of combinaties met binnenvaart of spoor voordeel opleveren. Daarnaast nemen veel bedrijven vervoer zelf ter hand. Soms is het echter efficiënter om dit over te laten aan professionele logistieke dienstverleners. Eigen wagens staan immers een groot deel van de tijd stil. Daarnaast hebben ondernemers vaak de neiging om te grote vrachtwagen of bestelbus te kopen. Ongebruikt volume, is natuurlijk kostbaar. Bovendien is de overstap naar elektrisch vervoer sneller te maken met kleinere wagens. En het ligt misschien voor de hand, maar een betrouwbare vrachtwagen of bestelbus vergroot natuurlijk ook de efficiency. Hoe minder onderhoud nodig, hoe groter de inzetbaarheid.’

‘Efficiency schuilt verder in een optimale belading van een voertuig. Als je vrachten combineert, bespaar je op brandstof, voertuig en mankracht. Zoals eerder genoemd, is een slimme ontsluiting van data daarbij essentieel. Ook het laden en lossen gebeurt steeds slimmer, qua planning maar ook met technieken waardoor een vrachtwagen binnen no time geleegd of juist gevuld is.’

‘Kortom, er komt in de nabije toekomst veel af op vervoerders. Maar wie slim omgaat met nieuwe technologieën, gebruikmaakt van data en een overall efficiency heeft op transport, heeft het antwoord op deze nieuwe uitdagingen.’

Bron: Insights, het vakblad van Truckland.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>