ICT & Logistiek 2013: data delen essentieel voor effectieve logistiek

Volgende week is de ICT en Logistiek Beurs in de Utrechtse Jaarbeurs. Met een uitstekend inhoudelijk programma vol nieuws over de laatste trends in transport en logistiek, warehousing en distributie komt de gehele supply chain in beeld.
Gelijktijdig kan een bezoek worden gebracht aan de E-Fulfilment Expo met een uitgebreid programma met twee theaters vol nieuws over webwinkellogistiek en e-fulfilment.

ICT in transport

De transportsector moet de informatie uit de boordcomputers en de vele informatiesystemen die zij gebruikt, benutten om haar logistieke processen te verbeteren, stelt ‘supply chain expert’ Walther Ploos van Amstel. Het analyseren van de ‘big data’ geeft nuttige handreikingen in het realiseren van overall transport effectiveness. Transportbedrijven die aan dat begrip geen boodschap hebben, kunnen hun bedrijf beter vandaag nog sluiten.
Meer samenwerking is onontkoombaar, niet alleen in het delen van informatie maar ook in distributie-activiteiten. Ploos van Amstel verzorgt een uitgebreide workshop tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek op 30 en 31 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. In zijn workshop zal hij ingaan op enkele succesvolle maar ook minder geslaagde voorbeelden van samenwerking in de logistieke keten.

Overall Transport Effectiveness
Net zoals de industrie continu nagaat of de capaciteit van haar machines maximaal wordt benut, zouden ook transporteurs voortdurend vinger aan de pols moeten houden of ze hun wagenpark 24/7 zo maximaal mogelijk inzetten. Overall Transport Effectiveness, kortweg OTE, is het sleutelwoord vandaag de dag. “Veel transportondernemers kijken alleen maar of hun wagens vandaag vol zitten. In plaats daarvan zouden ze op de langere termijn moeten kijken en hun volledige wagenpark continu onder de loep moeten leggen”, stelt Walther Ploos van Amstel, universitair docent logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en als senior-adviseur werkzaam bij TNO Mobiliteit en Logistiek. De supply chain-expert schat dat bedrijven die ‘het goed doen’ op vijftien procent van hun capaciteitsbenutting zitten. “Ook voor een hogere beladingsgraad is echt nog veel nodig. De huidige beladingsgraad van vrachtwagens is niet hoger dan 40 tot 45 procent.” De beladingsgraad is in de OTE een van de factoren die een rol spelen, naast verliestijden door onder meer laden en lossen, lege kilometers, files, onderhoud en het niet beschikbaar zijn van chauffeurs en omrijden.

Data-analyse verbetert logistieke operatie
Om de OTE te verbeteren, moeten transportbedrijven leren van de in transportmanagementsystemen en boordcomputers aanwezige informatie. De analyse van zo’n 30 duizend transportritten tijdens de derde editie van het Nederlandse Kampioenschap NK Speed Docking eerder dit jaar leerde dat met de aanpak van lostijden een op de vijf vrachtwagens van de weg kan. Data-analisten haalden die ‘big data’ moeiteloos uit de informatiesystemen en boordcomputers. “Dat terwijl er nog transportbedrijven zijn die niet eens boordcomputers gebruiken. Daar kan ik me echt boos om maken. Eigenlijk is dat schandalig”, zegt Ploos van Amstel in zijn gebruikelijke directheid.
“In de krant lezen we dagelijks de treurpsalmen van klagende transporteurs. De meerderheid van de Top-50 realiseert echter klinkende marges, juist omdat ze dit door hebben en vanuit hun eigen data concrete verbeteringen van hun logistieke operatie weten door te voeren en elke dag bijleren. Maar met hun succesvolle verdienmodellen zoeken zij uiteraard niet de publiciteit.”

Ploos van Amstel vindt dat transporteurs dan ook moeten investeren in ICT en data-analyse. “Investeren is een groot woord. De kosten zijn variabel en er zijn eenvoudige SaaS-oplossingen (Software as a Service) beschikbaar. Bedrijven hoeven geen eigen software meer aan te schaffen, maar kunnen online met webbased pakketten voor een vast bedrag per maand werken. Dat scheelt in ICT-infrastructuur en serverruimte en dus in operationele kosten. Maar het is vooral een kwestie van willen.” Volgens Ploos van Amstel wordt het delen van dit soort data de nieuwe norm. Grote ketenregisseurs in transport, groothandel, e-commerce en retail zullen erom vragen. De overheid zal het eisen. “Wegbeheerders hebben deze data nodig om het wegvervoer beter te kunnen verdelen over onze toch al kwetsbare infrastructuur.” 

Samenwerking onvermijdelijk
Meer vormen van samenwerking zijn in de toekomst onvermijdelijk, betoogt Ploos Van Amstel, denk aan het bundelen van goederen. “Gecombineerde stromen maken minder vrachtwagenbewegingen nodig en dat scheelt ook weer in CO2-emissies.” Voorbeelden in de praktijk zijn er al. Transportbedrijf Nabuurs vervoert de flesjes ketchup van Heinz, de fruitdrankjes van Hero en het toiletpapier van SCA in combinatie en werkt voor deze distributie-activiteiten samen met collega-transporteurs Kühne + Nagel en Bakker Logistiek. “Ook grote chemiebedrijven zijn continu bezig met hun logistieke planningen. Ze eisen van hun transporteurs dat ze samenwerken en ladingen wisselen als dat efficiënter is”, geeft hij nog een voorbeeld. Of neem de agrologistieke sector, die door samenwerking voldoende volume creëert om volle treinen met groente, fruit en planten naar Duitsland te laten rijden. “Hierdoor krijgt deze sector betere opbrengsten voor haar producten.”
Nog te veel samenwerkingspogingen in de transportsector mislukken, constateert Ploos van Amstel. “Vanwege de felle competitie en tarievenoorlog is het niet eenvoudig. Van belang is dat partners het gevoel hebben dat samenwerking toegevoegde waarde oplevert. Samenwerking vergt slimme ondernemers die nadenken en oog hebben voor wat de consument wil. Samenwerking kan alleen als partners de meest actuele informatie open en transparant delen.”

Klik hier voor het programma van de ICT en Logistiek Beurs.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>