Hoe maken we internationaal goederenvervoer duurzaam in Nederland?

Als de logistieke sector in Nederland haar belangrijke internationale positie wil behouden én aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs wil voldoen zal alles uit de kast gehaald moeten worden. TNO, CE Delft en Connekt hebben de eerste Outlook gepresenteerd waarin voor het internationale goederenvervoer in Nederland de mogelijkheden worden beschreven om de CO2-reductiedoelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

Achterland en internationaal vervoer

Het achterlandvervoer van de Nederlandse (lucht-)havens en het continentale internationale vervoer omvat een substantieel deel (ca. 60%) van de totale CO2-uitstoot van het goederenvervoer en heeft daarmee ook een grote opgave om de doelen van ‘Parijs’ te halen. Er zal meer dan 6x efficiënter moeten worden vervoerd, op- en overgeslagen.

In totaal wordt bijna 1.800 miljoen ton per jaar van, naar en door Nederland vervoerd. Maar liefst 62% van alle tonnen wordt vervoerd binnen de Nederlandse grenzen, waaronder het achterlandvervoer van en naar de zee- en luchthavens.

Segmenten

Voor vijf verschillende segmenten (droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten) zijn de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht en in perspectief en relatie tot elkaar geplaatst. Hierdoor komt er zicht op de mogelijke routes (transitiepaden) die bewandeld zouden moeten worden in deze vijf segmenten. Het blijkt dat snel begonnen moet worden met zoveel mogelijk opties: ‘losse’ maatregelen zijn niet afdoende. Zo is het inzetten op zuinige of elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen alleen niet genoeg.

Een systeemaanpak is vereist en alle in deze studie geïdentificeerde decarbonisatiemaatregelen moeten worden toegepast. Er moet ook meteen worden begonnen, een vertraging heeft tot gevolg dat de decarbonisatieopgave de komende jaren alleen maar groter wordt.

Bron: TNO en anderen

Download de Outlook hier.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>