Het mag best een beetje meer Europa zijn

De Europese uitbreiding van 2004 is goed geweest voor de Nederlandse economie. Goedkoper transport heeft de polsstok van de export langer gemaakt. Echter, internationale wegtransporteurs in Nederland hebben daarvan zelf niet kunnen profiteren, stelt TLN terecht. Polen is nu in Europa marktleider internationaal wegtransport.

De nieuwsbrief van Logistiek.nl kopte woensdag met: 'Niet nog meer Europa'. TLN pleit in hun rapport voor een pas op de plaats bij de verdere liberalisering van de transportmarkt in Europa. TLN stelt dat die liberalisering eigenlijk pas kan als de sociaal economische omstandigheden binnen de EU enigszins gelijk zijn. Ook stelt TLN dat het van groot belang voor de Europese transportmarkt is dat er meer uniformiteit komt bij de interpretatie van Europese wet– en regelgeving. Walther Ploos van Amstel schrijft erover op Logistiek.nl:

Het is goed dat een branche-organisatie zich sterk maakt voor haar leden. Maar, moet Europa bij de ontwikkelingen van de Europese transportmarkt nu overal een pas op de plaats maken? De liberalisering van de transportmarkt is slechts een van de vele agendapunten. Met welke agendapunten kan de EU de Nederlandse transportsector helpen innoveren om vervolgens weer winstgevend te worden?

Innoveren

Ik pleit voor een beetje meer Europa, maar ook een beetje anders Europa, om ervoor te zorgen dat Nederlandse internationale wegtransporteurs een sportief speelveld krijgen bij de innovaties die op hun af komen zoals het Trans-European Transport Networks (TEN-T), autonoom rijdende vrachtwagens ('platooning') die goederen veilig en betrouwbaar over het TEN-T vervoeren en innovaties in de magazijnmechanisering.

Ruimte voor groei

Met deze innovaties zal de Europese markt voor lange afstandsvervoer fundamenteel veranderen. Op de knooppunten in het Europese TEN-T netwerk zullen grootschalige distributieparken komen voor het bundelen en ontbundelen van de transportstromen in gemechaniseerde magazijnen. Hier liggen de kansen voor het internationale wegtransport. Maar, dan moet hiervoor in de Europese (en Nederlandse) ruimtelijke ordening wel ruimte worden gemaakt.

Europees beleid

De veranderingen in de distributienetwerken reiken tot ver over de grenzen heen. Niet alleen de harde techniek aan boord moet worden gestandaardiseerd, maar ook de zachte techniek die voor de besturing van de transportstromen met verkeersmanagement zorgen. Open data voor intelligente transportsystemen zijn nodig op Europees niveau. Hoe gaat de Europese Unie dat regelen zodat grenzen tussen landen geen grenzen voor transport worden? Open data moeten echt open zijn voor iedereen. En, van wie zijn straks al die big data eigenlijk?

Er is goed European beleid nodig over:

  1. De vervolmaking van een robuuste Europese infrastructuur op de weg, maar ook het water en het spoor (TEN-T). Dit vraagt Europese ruimtelijke ordening en het verbinden van synchromodale knooppunten (productieregio's en consumptiecentra) in Europa.
  2. Europese standaards voor schone en veilige technologie op de weg, platooning en de eisen die worden gesteld aan chauffeurs en hun arbeidsvoorwaarden.
  3. De ongehinderde beschikbaarheid van open data voor intelligente transportsystemen, dynamisch verkeersmanagement en synchromodale planning. Daarbij hoort een duidelijke visie op het eigendom van 'big data' uit transportnetwerken. Die data zijn van ons allemaal.
  4. Administratieve lastenverlichting en papierloze uitwisseling van vrachtgegevens.
  5. Eerlijke 'road pricing' en dieselaccijnzen in Europa.

Met gericht Europees beleid kunnen Nederlandse logistiek dienstverleners blijven innoveren en hun concurrentiepositie versterken in samenwerking met andere dienstverleners in Europa. Een beetje meer Europa mag best. Dan blijft Europa ook na 2014 positief bijdragen aan de Nederlandse economie.

Bron: Walther Ploos van Amstel op Logistiek.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>