#gr2018: TLN vraagt aandacht lokale politiek voor goederenvervoer

Gemeentebesturen moeten zich de komende raadsperiode inzetten voor goed en schoon goederenvervoer, een optimale infrastructuur en verbetering van de arbeidsmarkt. Dit schreef TLN deze week aan lokale politici, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Open brief​

TLN stuurde een brief naar de lijsttrekkers van politieke partijen in de 40 grootste gemeenten waarin TLN de wensen van de logistieke sector uiteenzet. Daarnaast vraagt TLN in de brief per gemeente aandacht voor een aantal onderwerpen die specifiek in de betreffende gemeenten spelen, zoals de oplossing van knelpunten in de infrastructuur.

Met deze actie wil TLN de lijsttrekkers op de hoogte stellen van noodzakelijke logistieke maatregelen op lokaal niveau, ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart en de daarop volgende vorming van de gemeentebesturen. TLN benadrukt in de brief graag samen met de gemeenten naar oplossingen te zoeken.

Vrachtauto’s onmisbaar

Of het nu gaat om de bevoorrading van winkels, horeca of bouwlocaties, om verhuizingen of de afvoer van afval: vrachtauto’s zijn onmisbaar in een leefbare stad. Deze activiteiten staan echter onder druk, onder meer door stedelijke verdichting, steeds meer verkeer en hogere wensen van consumenten en bewoners.
Het is steeds uitdagender om de stedelijke logistiek duurzaam, efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren. Samenwerking is daarom onontbeerlijk, stelt TLN. Daarom presenteert TLN de beleidswensen dan ook onder de titel ‘Samen op weg naar duurzame en veilige stedelijke logistiek.’

Scholing en werk

Voor de lokale economie kan de sector transport en logistiek van waarde zijn. Door de aantrekkende economie is er veel, vooral laaggeschoold, werk beschikbaar, waardoor de kans op een betaalde baan voor werkzoekenden groter is geworden.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren, pleit TLN in voor de volgende aanpak:

  • Dezelfde toegangsregels voor schone voertuigen in alle steden
  • Realisatie van logistieke ontkoppelpunten aan de rand van gemeenten, waar vracht kan worden overgeladen naar kleinere voertuigen die minder hinder veroorzaken
  • Meer afhaalpunten voor online bestellingen
  • Voldoende budget voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van wegen
  • Logistieke routes voor vrachtverkeer en voldoende laad- en losplaatsen
  • Oplossingen vinden voor overlast door parkeren van vrachtwagens
  • Investeren in de mensen om vanuit een uitkering in de logistiek aan het werk te gaan
  • Bevorderen van samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers
  • Maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet, zodat meer mensen werk krijgen

Na de gemeenteraadsverkiezingen wil TLN met de nieuwe gemeentebesturen om de tafel gaan zitten om te bespreken op welke wijze zij de wensen van de logistieke sector kunnen realiseren.

Bron: TLN.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>