GR2014: wat moet die auto nog in de stad?

De gemoederen op Twitter waren deze week verhit. De voor- en tegenstanders van autobezit in de stad vlogen elkaar weer eens in de haren. De een roept dat we het makkelijk zonder auto af moeten kunnen, zelfs als je werkt. Weer een ander vindt dat de wijkagent en vroedvrouw voor hun eigen deur moeten kunnen parkeren en klaagt over parkeertarieven, eindeloos rondjes rijden en fietshufters.

En, er zijn mensen die mijn Amsterdam terug naar de Gouden Eeuw willen brengen. Al het giftige blik moet van hun van de straat. Anton Pieck met paard en wagen. Het is allemaal veel, heel veel moeten dus. Intussen is parkeren de gans met de gouden eieren voor veel gemeenten geworden.

Buurtparkeren
Tijdens een bijeenkomst over buurtparkeren in de binnenstad kwamen bijna 700 reacties van bewoners over het scherm. Parkeren in de stad is een nachtmerrie. Zelfs Jeanine van Pinxteren van Groen Links gaf even toe dat parkeren in de binnenstad voor bewoners een probleem is dat dit een oplossing verdient. Op Groen Links na willen alle partijen aan een oplossing voor parkeren voor buurtbewoners werken.

In de Lastagebuurt mogen bewoners en ondernemers zich nu uitspreken over het 's avonds afsluiten van de buurt. Bewoners rond de Nieuwmarkt hebben een plan voor 'Nieuwmarkt Insula' waarbij alleen nog maar bestemmingsverkeer de buurt in mag. De auto houdt de gemoederen bezig.

Roken?
De discussies lopen hoog op. Het hebben van een auto in de binnenstad is het nieuwe roken. Je bent of voor of tegen. Een beetje voor of een beetje mag niet. Er zijn fundamentele, haast existentiële, verschillen van mening over autobezit en -gebruik. De voor- en tegenstanders tolereren geen andere visie dan hun eigen visie. Daar kom je samen dus niet uit.

Cijfers over de heilige koe
Er wordt gegoocheld met halve waarheden. Het autobezit zou snel dalen en we zouden steeds minder met de auto rijden zeggen de auto-ontkenners. De auto-aanhangers roepen om het hardst dat autobezit onze welvaart mogelijk maakt.

Het klopt allemaal een beetje. Er is inderdaad een trendje naar minder autobezit en minder gebruik van de auto in Amsterdam. De economische crisis steunt de auto-ontkenners. De gemeente Amsterdam onderzoekt het regelmatig; 43 procent van de Amsterdamse huishoudens had in 2013 geen auto. In 2008 was dit 40 procent. In de binnenstad heeft 41 procent van huishoudens geen auto; 59% dus wel. Het totaal aantal auto’s in bezit van Amsterdammers, en daarmee de behoefte aan parkeren, is gelijk gebleven door de groei van het aantal bewoners.

De auto wordt minder gebruikt voor verplaatsingen. Het aandeel van de auto is gedaald van 27 procent in 2008 naar 22 procent in 2013. Maar, deze trend is er ook landelijk door de economische crisis en werkeloosheid, zeggen de auto-aanhangers. Vooral hoger geschoolden, en werkenden, hebben behoefte aan automobiliteit.

Landelijk doet het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) onderzoek. Automobiliteit groeit in Nederland nog steeds, vooral onder ouderen (!). KiM stelt dat de positieve status van het autobezit, ook onder jongvolwassenen, niet verandert. Het KiM verwacht daarom niet dat de afname van de automobiliteit onder het groeiend aantal jongvolwassenen (en hun gezinnen) in de stad zich verder zal voortzetten. Er is gewoon nog geen trendbreuk, hoe graag de auto-ontkenners ons dat ook willen doen geloven. We kunnen echt nog niet zonder de auto.

Autoloze 6 maanden
Ik heb zelf net 6 maanden geoefend zonder auto. Ik koos voor een mix van openbaar vervoer, taxi’s en huurauto’s. Dat beviel goed, op wat overvolle en vertraagde treinen na, en ik was onder aan de streep nauwelijks duurder. Heerlijk om me geen zorgen te hoeven maken over de auto op straat en niet meer te hoeven zoeken naar een parkeerplaats. Reistijd werd productieve werktijd.

Inmiddels heb ik weer een nieuwe, hybride, bolide. Geen auto, betekent dat je als ondernemer namelijk je parkeervergunning kwijt raakt. Daar wil ik even nog niet over nadenken. Maar, zelfs met die vergunning kan ik mijn auto nergens kwijt, dus huur ik voor 350 euro per maand ook nog een parkeerplek in de buurt... Wel de lusten, dan ook de lasten

Beter autobezit
Amsterdam zonder auto’s is ondenkbaar. Tenzij we de stad definitief overdragen aan de groeiende groep grijze pensionado’s die van Amsterdam een openluchtmuseum willen maken. Amsterdam is een levende stad, met inspirerende mensen, inspirerende mensen die ook buiten Amsterdam kunnen werken. Daarbij hoort voor veel Amsterdamse gezinnen gewoon die auto. Er is vaak geen alternatief.

Na de gemeenteraadsverkiezingen komt er vast en zeker weer een lange en brede maatschappelijke discussie over autobezit, openbaar vervoer, parkeren en parkeertarieven.

De auto als gast
Als autobezitter, en gebruiker, vind ik dat er ruimte moet zijn voor mijn auto in de stad. Dat hoeft niet voor mijn deur te zijn, maar in de buurt, veilig en redelijk betaalbaar en liefst inpandig. Parkeren in Amsterdam mag van mij best wat meer kosten, maar dan wel met meer kwaliteit. De ruimte in de steeds vollere stad is gewoon schaars. Ruimte moet je willen delen.
Zorg dat het noodzakelijke autoverkeer ongestoord, veilig en snel naar zijn bestemming komt via voorkeurroutes en met verkeersmanagement.
De auto moet te gast, en niet de baas, zijn in woonwijken en de binnenstad. Ik ben wel voor 30 km per uur.
Bezoekers parkeren het liefst aan de rand van stad en gaan met openbaar vervoer de stad in.
Stimuleer Amsterdammers om schoner, en liefst compacter, te rijden. Autodelen biedt ook steeds meer mogelijkheden. We kunnen ons wagenpark veel beter benutten. Beloon dit.
Tenslotte, verleid de Amsterdammers om nog meer te wandelen, te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken. Je geniet dan echt veel meer van de stad!

Verslaafd aan parkeerinkomsten
Of is de Gemeente Amsterdam inmiddels zo verslaafd aan de parkeerinkomsten dat bewoners op de tweede plaats staan? Amsterdam is grootverdiener met 162 miljoen euro aan parkeerbelasting. Meer ruimte voor bewoners betekent minder ruimte voor gasten, toch? Dan gaat het dus nooit wat worden met die plannen voor buurtparkeren...

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>