Geen milieuzone voor bestelbusjes in Amsterdam

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft voorgesteld geen milieuzone voor personenauto’s en bestelbusjes in te voeren. In plaats daarvan worden alleen eisen gesteld aan de normen waaraan nieuw aan te schaffen auto’s en busjes moeten voldoen.

VVD-woordvoerder luchtkwaliteit Stefan de Bruijn: “Dit is een uiterst verstandige keuze van het College. Bij het streven naar gezonde lucht moet ook altijd rekening worden gehouden met de sociaal-economische gevolgen van maatregelen. Amsterdammers nu een verbod opleggen om met een oude auto of een oud bestelbusje de stad in te rijden is zeker in deze tijd volstrekt niet uit te leggen.”

Schonere lucht

Amsterdam zet zich al jaren in voor schonere lucht in de stad. In 2011 heeft de stad als eerste Nederlandse gemeente al haar luchtkwaliteitsmaatregelen laten doorrekenen en de meest succesvolle laten vastleggen in een meerjarenplan. De aanpak is op de goede weg en zorgt ervoor dat vrijwel de gehele stad op 1 januari 2015 aan alle EU-luchtkwaliteitsnormen voldoet. Dat is goed nieuws voor de Amsterdammers die zich vorige week nog zorgen maakten na alarmerende berichten in de Volkskrant.

De ondernemersorganisaties, waaronder EVO en TLN,  hebben met het gemeentebestuur afgesproken een gezamenlijk pakket aan maatregelen uit te werken dat niet alleen bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaat, maar ook innovatie richting slimmer en schoner vervoer stimuleert. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die Green Deals, het Energieakkoord en flankerend gemeentelijk beleid bieden. Bijvoorbeeld door verkeersdoorstroming en beter ruimtegebruik.
Nog dit jaar komt het bedrijfsleven met een concreet maatregelenpakket met duidelijke doelstellingen en tijdlijnen. Dat meldt EVO vandaag.

MKB

Met de door wethouder Wiebes gepresenteerde alternatieve maatregelen doet Amsterdam recht aan de kwetsbare positie van ondernemers. Het bedrijfsleven heeft steeds betoogd dat een milieuzone een draconische maatregel is die bedrijven op korte termijn in de problemen brengt. Ondernemers lopen volgende de EVO óf omzet mis (omdat bestelauto’s de stad niet meer in kunnen) óf moeten investeren in nieuwe voertuigen. Juist in deze economisch moeilijke tijd zou dat voor veel bedrijven de nekslag kunnen zijn. Aldus EVO vandaag.

Wie  betaalt dan wel de rekening?

Op een vreemde manier zijn zowel de touringcars als de rondvaartsector in de plannen van de wethouder buiten schot gebleven. Wel staat er in de plannen dat het openbaar vervoer, met vele duizenden bussen elke dag, naar Euro VI en elektrisch moet. Vervuilende personenauto's en bestelbusjes krijgen vanaf medio 2014 niet langer een nieuwe parkeervergunning in Amsterdam. Amsterdammers gaan dus betalen voor de fijn stof en CO2 van de anderen? Hoe zat het ook al weer met 'niet de lusten, dan ook niet de lasten'? Wordt vervolgd!

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>