De vijfde golf: denken van overdaad naar schaartse

Het leidend principe voor supply chains verandert de komende 10 jaar van het organiseren van overdaad, naar het regisseren van schaarste. Komt er na de derde en de vierde revolutie in ketens straks een vijfde revolutie op ons af die supply chains fundamenteel gaat veranderen?

Walther Ploos van Amstel schrijft erover op Logistiek.nl:

Grote veranderingen komen in golven. Na de agrarische revolutie en de industriële revolutie volgde de technologische revolutie. Momenteel zitten we op de top van de vierde revolutiegolf die het gevolg is van 'Internet of Things'; grote omwentelingen door innovatie in informatie- en communicatietechnologie.  Komt er binnenkort een vijfde golf aan? Wat gaat die golf betekenen voor supply chain managers?

Overdaad: consument is regisseur

Het 'Internet of Things' heeft supply chains wereldwijd omgekeerd; van push naar pull. De consument is vandaag de regisseur van de logistiek. De consument is beter dan ooit geïnformeerd en zoekt zelf zijn weg naar de beste aanbiedingen. Alles draait om een unieke klantervaring. De consument is rupsje Nooitgenoeg: alles moet verser, vlugger, veiliger en vollediger. De planning en besturing is 'sense and respond'.

Nog niet ieder bedrijf is doordrongen van wat papierloze processen, mobiele communicatie en de deeleconomie voor hun gaat betekenen. Sommige bedrijven worstelen nog gewoon om hun webwinkel winstgevend te maken en komen om in de retouren.

Weer andere bedrijven bestaan simpelweg niet meer, omdat ze zich niet tijdig genoeg aanpasten. Hoeveel managers in de retail, groothandel en logistieke sector staken niet hun kop in het zand? Ze moesten het allemaal nog maar zien. Inmiddels zijn er de eerste signalen dat opnieuw verandering nodig is.

Schaarste: eerlijk delen

Bestaande supply chains geven geen antwoord op maatschappelijke thema's als de schaarste aan grondstoffen, de zorgen over onze voedselvoorziening, de toenemende tweedeling tussen arm en rijk (ook in Nederland), de informele zorg voor de ouderen om ons heen en onze gezondheid. De vierde revolutie bracht overdaad, maar de voorspelde deeleconomie leidde zeker niet tot eerlijk delen.

De vijfde golf komt er onvermijdelijk aan. Supply chains moeten worden ingericht op basis van de circulaire economie en eerlijk delen. Nu al worden 3 van de 4 MaxiCosy's tussen consumenten onderling verkocht. Manutum opent komend voorjaar een marktplaats waarop naburige bedrijven bedrijfsbenodigdheden kunnen huren, verhuren en uitlenen. Havenbedrijven maken zich klaar voor een toekomst zonder olie.

Het principe voor supply chain verandert van het organiseren van overdaad naar het regisseren van schaarste; 'predict and prevent'.

Ketensamenwerking

Alleen ketensamenwerking kan helpen bij het voorkomen van voedselderving, minder uitstoot op de weg en beter hergebruik van grondstoffen. Geen enkel bedrijf kan dat alleen. Grote wetenschappers hebben laten zien dat juist samenwerking, niet concurrentie, de sleutel is geweest tot evolutie.

supercooperators

Vijfde golf

De vierde golf bracht ons de absolute macht van het individu. De vijfde golf moet ons weer op het pad van samenwerking zetten. Die verandering komt niet tot stand door politiek beleid of informatietechnologie maar door groepsdruk. Maar, elkaar aanspreken op asociaal gedrag durft niemand meer. Ook niet op de logistieke werkvloer. Toch is dat nodig.

Ik wens iedereen in 2015 wat minder opportunisme toe, maar ook het lef om saboteurs bij samenwerking op hun gedrag aan te spreken. Na tientallen jaren van 'ik' is het de hoogste tijd voor meer ruimte voor de ander!

Walther Ploos van Amstel

Bron: Logistiek.nl

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>