Blijft het bij dorpspolitiek? Of, gaan we echt innoveren?

De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn na de zomer begonnen. Gemeentelijke politieke partijen zetten in op het stimuleren van hun lokale economie met minder regeltjes voor winkels en kroegen. Ik schrijf er het volgende over op Nuzakelijk.nl.

Lokale raadsleden presenteerden hun plannen voor minder reclamebelasting, freezones voor de horeca, minder of liefst helemaal geen regels meer voor terrassen, meer veiligheid, meer parkeerplekken, simpelere Bibob-procedures en meer aandacht voor de 800.000 ZZP-ende mini-ondernemers.

Gaan die lokale politieke partijen met de steun aan het midden- en kleinbedrijf, en dan vooral de lokale detailhandel en horeca, die bijna 700.000 Nederlanders  die nu thuis zitten straks echt weer aan werk helpen? Ik ben bang van niet.

MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is onbetwist de banenmotor in Europa. Tussen 2002 en 2010 werd in het MKB 85 procent van de nieuwe banen in de Europese Unie gecreëerd. De overgrote meerderheid van de nieuwe banen wordt door nieuwe ondernemingen (jonger dan vijf jaar) gecreëerd.

Maar, dat zijn nu net niet de starters in de detailhandel en horeca. Die falen het meest; 60 procent van de horeca en 50 procent van de winkels stopt na een jaar met achterlating van onbetaalde rekeningen. Meer horeca en meer detailhandel in een markt die verzadigd is leidt onvermijdelijk tot verdringing. Pak de economieboekjes van Arnold Heertje er nog maar eens bij.

Zakelijke dienstverlening

Nieuwe ondernemers in de zakelijke dienstverlening creëerden tot meer dan een kwart (27 procent) van de nieuwe banen in Europa. Het begrip zakelijke dienstverlening zegt het al. Zij maken software, onderhouden computernetwerken, bouwen games en apps, adviseren bedrijven, communiceren, bieden logistieke diensten aan en handelen wereldwijd. Die zakelijke markt moet er dan wel zijn in een regio. Dan verwacht je lokaal beleid dat dit stimuleert.

Samen concurreren

De focus op bijzondere clusters bepaalt de echte economische vitaliteit van een regio. Een cluster is een geografische regio waarin een groep bedrijven samen met kennisinstellingen binnen een bepaald vakgebied bij elkaar in de buurt gevestigd zijn: ze versterken elkaar.

Een bekend voorbeeld van zo’n cluster is Silicon Valley in Californië. Schiphol wil Maintenance Valley worden voor het onderhoud aan vliegtuigen, Flora Holland is de tweede grootste Greenport in de wereld en het high-tech cluster rond ASML innoveert in hoog tempo. Op hele kleine schaal zien we dit in binnensteden bij plannen voor centrummanagement en straatmanagement; red de winkel! Ondernemers moeten samenwerken om succesvol te concurreren.

Topsectoren

Het kabinet wil een klein aantal topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Daarop moet het lokale beleid natuurlijk aansluiten.

Maatregelen om een regionale economie vervolgens te versterken: een excellente internationale knooppuntfunctie, een sterke kennisinfrastructuur, een goede bereikbaarheid, ICT- en sociale connectiviteit, een rijke cultuurhistorie en vooral een regio waar het leuk is om te wonen en te leven en een cultuur van openheid en dynamiek. Leg mij dan eens uit wat een lagere reclamebelasting of minder regels voor terrassen daaraan bijdragen.

Voor de bühne?

Natuurlijk moet de politiek het 'ondernemen' op plaatselijk niveau niets in de weg leggen. Maar, de boodschappen van de lokale politici zijn nu vooral aardig voor de kaasboer in het winkelcentrum, de kroegbaas op de markt, de lokale aannemer en de eerlijke taxi-ondernemer.

Maar, ze helpen de lokale economie natuurlijk niet om te overleven. Daarvoor zijn een echt samenhangende visie op de gemeente, regionale samenwerking en tenslotte veel lef nodig.

 

Walther Ploos van Amstel

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>