Wat bieden transportmarktplaatsen bouwlogistiek?

 

Materialen voor de Nederlandse bouwplaatsen worden vooral over de weg aangevoerd. In 2016 vervoerden Nederlandse voertuigen voor bijna 130 miljoen ton voor de Nederlandse wegenbouw en de burgerlijke en utiliteitsbouw over de Nederlandse wegen volgens het CBS.

De bouwsector is met ongeveer een vijfde van al het wegtransport in Nederland een van de grootste vervoerende sector. Binnen steden is zelfs een derde van het transport bouw gerelateerd.

Met de geplande bouwvolumes stijgt de vraag naar transport sterk, met wel 5 tot 10 procent per jaar, terwijl het aanbod van transport beperkt is door het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Bovendien moet de CO2-uitstoot in transport met een factor 6 omlaag in de komende decennia. Mogelijk gaan de steden zelfs op slot voor dieselvoertuigen.
Producenten, groothandels en aannemers lopen het risico dat de groei in de marges straks weer verdwijnt in hogere transportkosten… dat zou jammer zijn.

Bouwlogistieke oplossingen

Partners in de bouwketen moeten samen werken aan meer inzet van vervoer over water, zowel in de aanvoer met de binnenvaart als naar de bouwplaats toe, elektrisch vervoer in binnensteden en bundeling van zendingen. Dat zal enige verlichting brengen in de transportproblemen.

Kleine zendingen

Echter, lastig bij bouwlogistiek is de sterke stijging van het aantal kleinere, ad hoc zendingen van bouwmaterialen door de toename van renovatie en binnenstedelijk bouwen. Met name de groothandel, en hun toeleverende producenten, staan voor de uitdaging hoe ze hun niet volle vrachtwagenladingen efficiënt, en gebundeld, naar de bestemming krijgen. Soms is de groothandel in regie, soms de producent, soms is het transport uitbesteed, soms is het transport nog in eigen huis. Het is niet eenvoudig om dit slim te regelen, tegen de beste kosten.

Door de verdergaande digitalisering van de bouwketen, met onder meer BiM, worden de transportvolumes bij bouwprojecten steeds transparanter. Dit biedt in beginsel kansen om de bouwstromen beter te regelen samen met de transporteurs; tegen lagere kosten en met minder inzet van mensen en materieel. Echter, de eigen transportmanagementsystemen kijken niet naar de mogelijkheid van bundelen van stromen met andere partijen in de bouwketen en de beschikbare capaciteit van transporteurs. Marktplaatsen kunnen dit wel.

Marktplaatsen

Marktplaatsen als Quicargo bieden de mogelijkheden om de kleinere zendingen in de bouwtoelevering slim, en eenvoudig te ‘matchen’; meer lading met minder lege vrachtwagens. Quicargo koppelt de vraag en aanbod van meerdere transportbedrijven en verladers aan elkaar. Klanten kiezen vervolgens de “beste deal”. Dat gebeurt allemaal papierloos. Ook de facturatie is eenvoudig geregeld, waardoor de kosten beheersbaar zijn. Op die manier besparen verladers een hoop tijd en geld bij het regelen van transport. Transporteurs profiteren er ook van. Zij boren een nieuwe bron van inkomsten aan en kunnen hun vrachtwagens maximaal inzetten, omdat ze extra lading meenemen.

Nog niet alle producenten en groothandels in de bouw zijn hiervoor klaar. Hebben ze intern wel voldoende inzicht in de transportbewegingen (vandaag, morgen en in de komende weken)? Dan is het nu tijd om dat te gaan regelen. Dat inzicht biedt vervolgens de mogelijkheid om via transportmarktplaatsen de transportorders slim uit te zetten. Op die manier wordt de lege ruimte in vrachtwagens gevuld. En dat betekent uiteindelijk minder vrachtwagens op de weg en dus een gunstig effect op de verkeersdrukte en het milieu. Of, laten we de mooie marges die we nu in de bouw kunnen maken weglopen vanwege een slechte georganiseerde logistiek?

 

Walther Ploos van Amstel.

29/11/2017

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>