Best paper award VLW 2022 voor paper 'Publieke inkoop inzetten voor duurzame stadslogistiek'

De best paper award van de Vervoerslogistieke Werkdagen 2022 ging naar 'Publieke inkoop inzetten voor duurzamere stadslogistiek – wat doen gemeenten?', een paper van Anna Dreischerf en Paul Buijs van de Universiteit Groningen.

Het verduurzamen van stadslogistiek is een actueel onderwerp, waarvoor gemeenten verschillende maatregelen tot hun beschikking hebben. Een maatregel die, gezien de grote inkoopvolumes van gemeenten, potentieel veel impact kan hebben is het inzetten van publieke inkoop om de eigen leveranciers te stimuleren om op een duurzamer manier te leveren; bijvoorbeeld via een hub of met zero emissie voertuigen.

Maar, we weten nog weinig over hoe vaak dit door gemeenten in de praktijk wordt gedaan en hoe gemeenten dit doen. In dit paper onderzoeken Anna en Paul daarom de mate waarin en de manier waarop gemeenten publieke inkoop gebruiken om duurzame stadslogistiek te stimuleren.

Met research hebben zij de eisen en gunningscriteria in 96 aanbestedingsdocumenten van 25 gemeenten geanalyseerd bij de aanbesteding van facilitaire productstromen. Ook hielden zij interviews met beleidsmedewerkers en inkopers van tien gemeenten. Hun onderzoek laat zien dat gemeenten steeds vaker publieke inkoop gebruiken om duurzame stadslogistiek te stimuleren, en dat met name de grootste gemeenten dit vaker toepassen.

De manier waarop dit gebeurt verschilt per gemeente en per aanbesteding. Gemeenten gebruiken verschillende eisen en gunningscriteria in hun aanbestedingen, die variëren in specificiteit en potentiële impact op CO2-emissies. Beleid lijkt bij de meeste gemeenten te ontbreken. Gelukkig leiden project als Buyzet en Pianoo tot meer kennisdeling tussen gemeenten.

Uit de interviews bleek dat de gemeenten te maken hebben met verschillende uitdagingen die voortkomen uit de aanbestedingsregels, die de manieren waarop duurzame stadslogistiek in aanbestedingen kan worden gestimuleerd beperken. 

Lees ook hun paper over de gevolgen van stadshubs voor leveranciers.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

De Transportmakelaar
Deel- en compleetladingen voor bijvoorbeeld het bevoorraden van supermarkten enz. even beschouwing latend kunnen we vaststellen dat stads- en regiodistributie, al dan niet via een cityhub (UCC), gaat over stukgoed. Deze markt wordt beheerst door een relatief klein aantal spelers zoals GLS, DPD, UPS, DHL enz. Allemaal spelers met zowel een afhaal- als een leverplicht.
Het blijft interessant om te zien dat alle deskundigen in hun pogingen om de uitvoering van de leverplicht efficiënter (milieuvriendelijker) uit te voeren, de manier waarop de áfhaalplicht wordt ingevuld geheel lijken te negeren.
De knelpunten bij het distribueren worden bijna altijd veroorzaakt door de wijze van het collecteren. Hoogste tijd voor een werkgroep die zich gaat toeleggen op de first mile. @De Transportmakelaar denkt graag mee.