ASML wint Nederlandse Logistiek Prijs 2013

De vereniging Logistiek management (vLm) beloont elk jaar uitzonderlijke prestaties in het vakgebied logistiek. In 2013 bestaat de vereniging Logistiek management 40 jaar. Het jaar waarin de vLm het thema leiderschap in de supply chain centraal heeft gesteld. De jury van de Nederlandse Logistiek Prijs heeft besloten dat de prijs in 2013 naar ASML gaat.

ASML
ASML maakt snelle technologische innovaties door in de ontwikkeling van een nieuwe generatie machines voor de halfgeleiderindustrie (lithografiesystemen). ASML is de afgelopen jaren in staat geweest de supply chain zodanig in te richten en aan te sturen dat deze zich tijdig en effectief kan aanpassen aan sterk cyclische markomstandigheden.
ASML heeft mede dankzij de aanpassingen in de integrale supply chain haar positie als globale speler kunnen verstevigen. Het managen van een onderneming als ASML is niet alleen een kwestie van hoogwaardige technologie. Het cyclische karakter van de chipindustrie, met hoge pieken en diepe dalen, stelt hoge eisen aan de organisatie en supply chain management.

Hoewel de hele logistieke operatie indrukwekkend is, ziet de jury drie innovaties die een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven vervullen: concurrent engineering, leiderschap in de supply chain en de after sales service.

Concurrent engineering
ASML werkt met het principe van ‘concurrent engineering’ om de ‘time-to-market’ te verkorten. Om de markt tijdig te voorzien van machines voor de nieuwe generatie halfgeleiders vinden fasen in het ontwerp parallel plaats met de productie van componenten, de assemblage en de installatie van systemen bij klanten. ASML’s logistieke organisatie, processen en de manier waarop zij supply chain planning hebben ingericht maakt deze ‘concurrent’ manier van werken mogelijk.

Leiderschap
ASML is de leider van de supply chain. Van de kostprijs van een machine komt ongeveer 90% van leveranciers. ASML heeft voor de product gerelateerde inkoopwaarde zo’n 600 toeleveranciers. Circa 60 van hen zijn goed voor 80 procent van de inkoopomzet, waarvan een deel direct betrokken is bij de ontwikkeling van de machines.
ASML heeft een kwaliteitsmonitoring ingevoerd voor monitoring en verbetering van de prestaties van de toeleveranciers. Van hun wordt gevraagd te leveren volgens vooraf afgesproken criteria bij Quality, Logistics, Technology en Cost (QLTC). Multidisciplinaire ASML teams (Supplier Account Teams) werken samen met leveranciers om te helpen bij het halen van de doelstellingen.
AMSL vraagt van leveranciers om actief mee te denken en te anticiperen op ontwikkelingen in de markt. De maandelijkse ‘Move Rate Letter’ over de geplande productiestarts van machines in de fabrieken van ASML is belangrijke supply chain informatie voor leveranciers om maximaal te kunnen inspelen op fluctuaties in de afzet en in de geplande leveringen; de gehele supply chain draait op dezelfde, synchrone kloksnelheid.

After sales service
Producenten van halfgeleiders verwachten dat ASML zorgt voor lage integrale kosten bij een hoge beschikbaarheid van de machines. Dit betekent dat ASML zich naast op de productie van state-of-the-art machines moet richten op het verlenen van een effectieve after sales service. Dit vereist een supply chain waarmee betrouwbare leveringen van onderdelen gewaarborgd kunnen worden. ASML heeft belangrijke innovaties gerealiseerd in de beheersing van ketenvoorraden service-parts, het analyseren van storingen en planningsmethoden voor het bepalen van de juiste voorraden en voorraadlocaties.

Resultaten
ASML heeft belangrijke resultaten bereikt in:
• Een sterke verbetering in de leverbetrouwbaarheid van nieuwe machines.
• Een verkorting van de integrale doorlooptijd bij leveranciers en in ASML’s fabrieken met 40% in 2 jaar tijd met toepassing van ‘concurrent engineering’.
• Het aantal productieverstoringen door het niet hebben van componenten is met een factor tien gedaald in de afgelopen 3 jaar.
• Een gezond en flexibel leveranciersbestand; leveranciers ademen nu met ASML mee in de cyclische markt van de semi-conductor industrie.

ASML heeft laten zien dat supply chain management vooral toch mensenwerk. ASML heeft laten zien dat er niet een enkele persoon verantwoordelijk was voor het succes, maar een team ASML-mensen en toeleveranciers. ASML onderkent het belang van jong talent bij supply chain management en betrekt universiteiten, promovendi en MSc-studenten actief bij de ontwikkeling van de supply.

Topsector: high tech
Het kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. De high tech sector waartoe ASML behoort is daar een van. Een goed functionerend netwerk van gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen is cruciaal voor de concurrentiekracht in deze sector. Deze sector positioneert zich internationaal in het segment ‘high value, high mix, high complexity’. Ondernemingen richten zich op ‘niche’ markten en onderscheiden zich op technologische excellentie. Door intensieve samenwerking tussen OEM-ers en gespecialiseerde toeleveranciers en kennisinstellingen kan deze sector internationaal onderscheidend blijven.
Het supply chain management bij ASML is een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor andere ondernemingen in deze topsector, die een belangrijke motor en aanjager is van de Nederlandse economie.

De vereniging Logistiek management (vLm) beloont elk jaar uitzonderlijke prestaties in het vakgebied logistiek. De winnaar krijgt de prijs voor een duidelijk innovatief project dat aantoonbaar succesvol is uitgevoerd. De vLm wil met deze prijs de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven vervullen.
Eerdere winnaars waren onder meer Wehkamp, Hema, de Van Drie Groep, Heineken, Philips Lighting, Ortec, Sabic en ID&T. In 2012 ging de prijs naar het Lean and Green project van Connekt.

Jurysamenstelling
Jhr. dr. W. Ploos van Amstel (voorzitter)
Ing. C.H. van Amstel
B.G. Radstaak
Prof. dr. J. van Hillegersberg

http://www.youtube.com/watch?v=dlKqO_L1rdc

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>