Amsterdammers zijn niet allemaal tegen autoluw

Nederland wordt vaak geprezen als een fietsland. Dat valt tegen: 42% van alle reizen wordt nog steeds met de auto gemaakt. Nu Amsterdam streeft naar een autoluwe toekomst, onderzochten de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en het AMS Institute wat 400 Amsterdammers denken over de autoluwe plannen. De resultaten: 39% is voorstander van autoluw, 35% heeft een gemengde houding, 27% is sceptisch over autoluw. Aan ondernemers, forensen en bezoekers is overigens niks gevraagd.

Autoluw

De gemeente heeft de ‘Amsterdam Agenda Autoluw’ opgesteld. Hierin staat dat autoluw niet betekent dat alle auto's uit de stad wordt verbannen, maar voor een zorgvuldige en geleidelijke vermindering van autoverkeer, terwijl ervoor wordt gezorgd dat andere middelen van vervoer de toegankelijkheid voor bewoners garanderen, waaronder de auto voor degenen die deze nodig hebben. Het introduceren of overwegen van autoluwe ingrepen is echter niet eenvoudig. Publieke steun en betrokkenheid zijn belangrijk en kunnen zelfs het succes en de duurzaamheid van het mobiliteitsbeleid bepalen. De onderzoekers onderzochten de opvattingen op basis van 28 autoluwe maatregelen.

Amsterdammers zijn positief

Over het algemeen staan Amsterdammers positief tegenover de meeste autoluwe maatregelen en beleid. Voor 16 van de 28 voorgestelde autoluwe maatregelen is er een meerderheid van de bewoners die voorstander is. Wat de onderzoekers ook opvalt is, is dat er sterk uiteenlopende meningen zijn onder de inwoners van Amsterdam als het gaat om het verminderen van autogebruik, met name bij beperkingen die gericht zijn op voertuiggewicht, het verminderen van parkeerruimtes en hogere parkeerkosten en het beperken van de toegang van bewoners tot hun auto's.  

 

Lessen

Het onderzoek toont aan dat autoluwe maatregelen in Amsterdam gepassioneerde reacties oproepen bij mensen. Dat is uitdagend. De onderzoekers doen aanbevelingen voor Amsterdam en andere steden om te werken aan een soepele invoering van autoluwe maatregelen.

Betere communicatie Ambtenaren zouden hun communicatie-inspanningen kunnen verbeteren voordat ze maatregelen implementeren, waarbij de doelstellingen en verwachte voordelen (voor leefbaarheid, gezondheid en veiligheidsimpact) duidelijk aan het publiek worden uitgelegd. Op maat gemaakte communicatiestrategieën kunnen worden ontwikkeld om in te spelen op de voorkeuren en zorgen van verschillende demografische groepen (bijvoorbeeld op basis van de profielen van voorstanders of sceptici van autoluw beleid), met de inzet van diverse communicatiekanalen en benaderingen.

Stap voor stap Autoluw beleid kan geleidelijk worden ingevoerd om de publieke opinie te peilen en weerstand te verminderen. Dit zou bewoners en beleidsmakers in staat stellen ervaring op te doen met de impact van verschillende maatregelen. Stapsgewijze veranderingen in plaats van radicale wijzigingen, bijvoorbeeld. Verder onderzoek zou de percepties van belanghebbenden kunnen verkennen om te bepalen of zij autoluwe scenario's onwenselijk of onhaalbaar vinden en het beleid dienovereenkomstig aanpassen.

Monitoren en evalueren Een nuttige aanpak zou kunnen zijn om de impact van autoluwe maatregelen te onderzoeken met 'voor-na studies' om veranderingen in de publieke perceptie te beoordelen en de effectiviteit van geïmplementeerd beleid te meten.

Met deze aanbevelingen kunnen beleidsmakers meer acceptatie bevorderen, tegemoetkomen aan de zorgen van bewoners en een soepelere invoering van autoluwe maatregelen mogelijk maken, wat uiteindelijk de stedelijke leefbaarheid en duurzaamheid zal verbeteren.  

Bron: Roukouni, Anastasia and Cats, Oded, Mind the Gap: A Comparative Study of Low-Car Policy Acceptance. 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
De teneur van het artikel is volkomen anti-democratisch.
Immers gepleit wordt om via geleidelijke invoering (salami-tactiek) de weerstand te beheersen en de doelen (van het bestuur) te realiseren.

Kennelijk kan niet aan de orde zijn, dat als de meerderheid van de bewoners iets gewoon niet wil, dat het dan ook gewoon niet gaat gebeuren.

M.i. is dit, wederom, een prachtige illustratie van het dictatoriale anti-democratische karakter van de groene partijen. En het erge is dat veel mensen dit kennelijk niet door hebben, omdat het fantastisch geframed wordt. Ook dit artikel.