Amsterdam: stadslogistiek zero emissie in 2025

Amsterdammers kunnen voor 2030 op zoek naar een elektrische auto. Vanaf dat jaar is de stad verboden terrein voor al het verkeer op benzine of diesel. Al vanaf 2020 zijn oudere dieselauto's niet meer welkom. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma van verkeer in het Actieplan Schone Lucht.

Door toe te werken naar een geheel uitstootvrije stad in 2030, denkt het stadsbestuur de levensverwachting van Amsterdammers met drie maanden te verlengen. De huidige luchtvervuiling staat volgens de Amsterdamse GGD gelijk aan het meeroken van ruim 6 sigaretten.

Stadslogistiek
De komende jaren worden de bestaande milieuzones verder aangescherpt, waardoor bijvoorbeeld meer vrachtauto's de stad niet meer in mogen. Ook gaat de milieuzone een groter deel van de stad beslaan. Nu liggen bijvoorbeeld bedrijventerreinen nog buiten de milieuzone. Voor de jaren daarna introduceert Amsterdam een nieuwe aanpak door delen van de stad uit te roepen tot uitstootvrij gebieden. Daarmee is in hele stukken stad alleen nog elektrisch (waaronder hybride) en op waterstof aangedreven verkeer welkom.

Vanaf 2025 moeten binnen de ring-A10 alle vrachtwagens en bestelauto's, taxi's en bussen uitstootvrij zijn. In 2030 is de hele bebouwde kom alleen nog toegankelijk voor uitstootvrij verkeer. Amsterdam sluit daarbij aan op het voornemen in het Regeerakkoord om vanaf 2030 alleen nog nieuwe auto's toe te laten die uitstootvrij zijn. De wethouder schrijft dat ze de milieuzones wil gebruiken in combinatie met slimme technieken die op bepaalde momenten en plekken een ontheffing kunnen geven. Behalve voor schone lucht zorgt het weren van een deel van het verkeer ook voor minder drukte op straat.

Subsidies en laadinfrastructuur

Amsterdam wil de overgang naar uitstootvrij verkeer stimuleren met subsidies en meer laadpunten voor elektrische voertuigen. In 2025 denkt Amsterdam 16.000 tot 23.000 laadpunten nodig te hebben. Nu zijn het er 3.000. Na bespreking in de gemeenteraad wil de wethouder Amsterdammers laten meepraten over de plannen. Daarna worden de maatregelen concreet verder uitgewerkt, met alle mogelijke subsidies, voorwaarden en uitzonderingen voor de milieuzones.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>