Amsterdam schrijft prijsvraag uit voor schone bouwlogistiek

Ketenregie van slimme logistieke stromen leidt tot minder hinder, een reductie van vervoersbewegingen, volle voertuigen, beperking voertuigkilometers, betere bereikbaarheid en verbeterde luchtkwaliteit. Een op de drie vrachtwagens op de weg heeft een bouwplaats als bestemming, meestal zonder logistieke afstemming. Resultaat is hoge kosten en sterke belasting van het milieu.

Relevantie voor regio Amsterdam

Vanaf 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk, door gebruik van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied. Circa 30% van het wegverkeer is bouw gerelateerd. Wanneer het bouwproces beter wordt georganiseerd, kan dit leiden tot een vermindering van circa 40% aan vervoersbewegingen en 35% aan de hieraan gekoppelde CO2 en fijnstof uitstoot.

Gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam schrijft, als aanbestedende dienst namens de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een prijsvraag uit om de beste visie met bijpassend projectplan te kiezen ter stimulering en toepassing van slimme en schone bouwlogistiek in de regio.

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board heeft als taken: mobiliseren, platform geven, stimuleren en partijen in de bouwketen (zowel overheden, bedrijfsleven als onderzoeksinstellingen) verbinden en platform geven in afstemming met onder andere de Tafel Ruimte & Infra (Amsterdam Logistic Board), Stadsregio Amsterdam en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Milestones 2016 – 2017

  • Najaar 2016 – PRES-prijsvraag Mobiliteit/Digitale Connectiviteit “Slimme en schone bouwlogistiek in de MRA”. De Board organiseert een marktconsultatiebijeenkomst “Slimme en schone bouwlogistiek in de MRA” om de problematiek, kansen en belemmeringen bij bouwlogistiek in de MRA scherp in beeld te krijgen. Dit is ter voorbereiding op de door de gemeente Amsterdam (in opdracht van PRES) uit te schrijven prijsvraag “Mobiliteit met digitale toepassingen in de MRA”.
  • Vanaf 2017 – Board draagt eraan bij dat succesvolle initiatieven (use cases) verder kunnen worden uitgerold/opgeschaald. Ook kan de Board EU-kansen verkennen.

Klik hier voor de informatie over de prijsvraag.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>