Amsterdam gaat de drukte in de stad 'managen'

Om de stad veilig en bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers, ontwikkelt de gemeente Amsterdam een crowd monitoring systeem Amsterdam. Met slimme camera’s en wifi- sensoren wordt gemeten hoe druk het is op straat. 

Het monitoringsysteem analyseert en presenteert de meetgegevens over voetgangersdrukte en ondersteunt de gemeente en politie daarmee om real-time de juiste operationele besluiten te nemen voor het 'managen' van de mensenmassa in de binnenstad.

Wethouder Verkeer en Vervoer, Pieter Litjens: “Amsterdam telt dagelijks zo’n 1,2 miljoen fietsritjes en wandelingen en ongeveer 400.000 autoritten per dag. In de kerstperiode zijn veel mensen vrij en is het vooral in de binnenstad flink drukker. Populaire plekken als de Wallen en de Kalverstraat trekken veel bezoekers. Hier monitoren we extra tijdens de kerstperiode. Op deze manier kunnen we de drukte bijsturen en in goede banen leiden om de kerstsfeer te behouden.”

Drukte meten in de Kalverstraat en op de Wallen

Behalve op de Wallen wordt ook op de Kalverstraat gemeten met slimme camera’s en wifi-sensoren hoe de situatie is op straat. De verkeerscentrale monitort de drukte op de weg en onderhoudt contact met de openbaar vervoerbedrijven. Verkeersregelaars zorgen voor een goede doorstroming van het busverkeer.
Naast deze crowdmanagement-maatregelen zet de gemeente tijdens de kerstperiode ook social media en digitale verwijsborden in om bezoekers te wijzen op parkeer(on)mogelijkheden.

Crowdmanagement-maatregelen op de Wallen

In maart 2017 is gestart met het onderzoek naar de drukte op de Wallen. Samen met de politie heeft de gemeente tijdens Pasen een proef gedaan waarin met simulatiestudies en real-time metingen de druktesituatie op de Wallen is geanalyseerd. Er worden druktescenario’s voor de Wallen en de Kalverstraat ontwikkeld, gericht op het beheersen van de instroom en bevorderen van de uitstroom.
Dit wordt ook ingezet bij grootstedelijke evenementen. Bijvoorbeeld met route-informatie, als meer bezoekers dezelfde route lopen verbetert de doorstroming. Een duidelijke hoofdroute en verwijzing naar de hoofdroute, helpt de drukte beter te reguleren. Ook het voorkomen van blokkades en ‘verdelen’ van de voetgangers over de beschikbare infrastructuur moet helpen de doorstroming beter te garanderen.

Privacy is gewaarborgd

Om voetgangers drukte in goede banen te kunnen leiden is het belangrijk inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden. De gemeente verzamelt deze gegevens met sensoren. De gemeente zorgt voor een veilige en zorgvuldige verwerking van deze gegevens. Dit gebeurt zo dat de gegevens niet - direct of indirect - naar individuele passanten herleidbaar zijn.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>