Accountants luiden noodklok over de logistieke sector

Accountants pleiten in de transport- en logistieke sector voor een drastische koerswijziging van ondernemingen, of zelfs voor het stopzetten daarvan. Dit staat in de publieke managementletter 'Tussen stoppen en doorgaan' van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, over de sector transport en logistiek.

Zorgen over de logistieke sector

Nederland is een handels- en distributieland bij uitstek. De effecten van de wereldwijde economische crisis zijn daarom goed voelbaar. Dit geldt in het bijzonder voor de sector transport en logistiek. De sector is door haar internationale karakter afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldhandelsstromen. Deze hebben in de afgelopen jaren een grote terugval laten zien. In 2011 vond weliswaar een opleving plaats, maar in 2012 was alweer sprake van krimp. De vooruitzichten voor 2013 zijn volgens de ING Bank niet goed.

Voor 2013 en verder zijn de vooruitzichten onzeker. De sector wordt in het algemeen gekenmerkt door lage winstmarges, hoge investeringen en grote fluctuaties in tarieven. Dit stelt hoge eisen aan het ondernemerschap.

Het flexibel maken van de kosten, het bewaren van reserve in de kredietruimte, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het benutten van omzetkansen zijn belangrijke middelen om te overleven in een cyclische sector. Doordat de recessie echter langer duurt dan verwacht, slinken de reserves van de bedrijven en is het weerstandsvermogen afgenomen.

Een veeg teken is dat bij de verlenging van bestaande vergunningen door NIWO in bijna 20 procent van de gevallen een beroep wordt gedaan op achtergestelde leningen in plaats van opgebouwd eigen vermogen. Hoewel het  vermogen ondergebracht kan zijn binnen andere vennootschappen van een groep, betekent minder eigen vermogen ook minder ruimte om nieuwe leningen af te sluiten. Dit wordt versterkt door de strengere opstelling van de banken.

Faillissementen in sector sterk gestegen

Het aantal faillissementen in de sector is in het afgelopen jaar sterk gestegen. De gevolgen van de economische terugval worden versterkt door overcapaciteit en goedkopere concurrentie uit het buitenland. Door de economische teruggang raken de reserves van veel ondernemingen uitgeput. Banken verstrekken minder snel financieringen en zijn eerder geneigd om verliezen op oninbare leningen te nemen.

Een laag rendement kan ook betekenen dat activa afgewaardeerd moeten worden, wat effect heeft op de financieringsmogelijkheden. Investeren in duurzaamheid en innovatie is belangrijk, maar krijgt door de crisis minder prioriteit.

'Denk na over toekomst van het bedrijf'

Daarom adviseren accountants aan transportondernemers actief na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Dat kan ook betekenen dat gekozen wordt voor bedrijfssluiting, om een faillissement te voorkomen. Om de rol van adviseur in slechte tijden goed te kunnen vervullen is voor accountants zelf voldoende kennis van de sector van groot belang, aldus de NBA. Dat geldt ook voor het goed kunnen verrichten van werkzaamheden rond de jaarrekening. In bepaalde gevallen moet meer specialistische kennis worden ingezet.

Het rapport over de visie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants staat op hun website.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>