Aanpak stadslogistiek in Amsterdam is 'weerbarstig'

Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam een ambitieuze Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek gepresenteerd. De resultaten van het afgelopen jaar zijn geëvalueerd. De conclusie is dat de logistieke wereld complex is. Er zijn veel partijen en veel belangen...

De vraag is wat werkt in de praktijk. Die praktijk blijkt weerbarstig. Het is daarom nog te vroeg om te concluderen of met de USLA in het eerste jaar de juiste weg is gevonden. Daarom worden ook de aanpakken en lessen over stadslogistiek van andere (Nederlandse) steden nauwlettend gevolgd en wordt continu geleerd van kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Waar nodig wordt het programma bijgesteld. Wellicht leidt dit ertoe dat in 2018 of later andere maatregelen moeten worden genomen dan nu zijn voorgesteld.

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten voor 2018 zijn:

  • gebiedsgerichte maatwerkmaatregelen
  • stimuleren van elektrisch vervoer
  • onderzoek naar nieuwe vervoersconcepten, zoals lichte elektrische voertuigen
  • slimmer laden en lossen in de stad
  • het faciliteren van goederenuitgiftepunten, cargohubs en logistieke ontkoppelpunten
  • vervoer over water
  • aanpassen van het ontheffingenbeleid (en het misbruik daarvan)
  • meer handhaving
  • slimme bouwlogistiek
  • rekening houden met bevoorrading bij het inrichten van de stad.

 

7,5 ton zone

Een belangrijke maatregel is de 7,5 tonzone. De komende periode wordt in samenwerking met het bedrijfsleven en stakeholders het ontheffingenbeleid van de 7,5 tonszone herijkt. Doel is te komen tot nieuwe criteria waardoor de hoeveelheid en overlast van zwaar verkeer in stadsdeel Centrum wordt teruggedrongen, maar er voor echt noodzakelijk zwaar verkeer een ontheffingsmogelijkheid blijft bestaan.

Publieke inkoop

Bij de inkoop van goederen en diensten voor de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt geborgd dat in iedere nieuwe aanbesteding logistieke criteria indien mogelijk worden meegenomen: bundelen van goederen, minimaliseren van wegkilometers en schoon vervoer. Per inkooptraject wordt zorgvuldig afgewogen wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

 

De evaluatie en maatregelen staan hier.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>