Hogeschool van Amsterdam zoekt partners voor onderzoek naar LEV's

Bent u actief met de inzet of ontwikkeling van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEV's) en heeft u behoefte om via onderzoek en kennisuitwisseling uw stadslogistiek te innoveren? Het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam vormt in 2016 een consortium voor onderzoek naar lichte elektrische vrachtvoertuigen.

Met het onderzoek naar LEV richt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zich op de markt tussen fiets en bestelvoertuig. Het betreft bestaande en nog te ontwikkelen elektrisch aangedreven vrachtfietsen, drie- en vierwielers met een laadvermogen van circa 200 tot 800 kg en een laadvolume van circa 0,5 tot 5m3.

 

Aanleiding

Met de groei van steden in bevolking, bedrijvigheid en bezoekers neemt het aantal vervoersstromen in binnensteden toe. Dit wordt versterkt door de stijging in online aankopen. Niet alleen bestellen consumenten steeds meer goederen online die bezorgd moeten worden, ook de horeca, winkels, bouwbedrijven en instellingen laten vaker iets afleveren. Met het traditionele bestelvoertuig is dat niet langer houdbaar vanwege vervuiling en drukte; die past niet meer bij de maat van de stad.

In steeds meer steden groeit de ambitie om meer ruimte te geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer, geluidsoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. In dit straatbeeld bieden LEVs uitkomst. Ze zijn gering in omvang, hebben een beperkte geluidsuitstoot en emissievrije aandrijving. LEVs zijn een geschikt alternatief voor veel binnenstedelijke leveringen van producten en diensten en worden al (kleinschalig) ingezet voor onder meer pakketvervoer, schoonmaakdiensten en levering van voedsel.

 

Doel van onderzoek

Het HvA Onderzoeksprogramma Urban Technology wil in 2016 een 2-jarig praktijkgericht onderzoek starten naar de kansen en belemmeringen voor een optimale inzet van LEVs in stedelijk gebieden. De doorontwikkeling van LEVs kent vragen op het gebied van:

 • Voertuigtechniek (gewicht, koeling, accu)
 • Logistiek (planning van ritten, overslag, en inzet personeel)
 • Infrastructuur (voor energie laden, en laad/los voorzieningen)
 • Beleid (goedkeuring, stimulering)

Daarnaast zijn er vragen over de bijhorende kosten en baten en financieringsvormen van de voertuigen.

 

Interesse in deelname?

Herkent u deze punten en/of heeft uw organisatie aanvullende vraagstukken rondom LEVs? Dan nodigt de HvA u graag uit om deel te nemen aan de projectvormingsbijeenkomst in de 2e helft van januari 2016. Aanmelden (graag voor 15 januari 2016) kan via Susanne Balm (s.h.balm@hva.nl).
HvA nodigt verschillende type organisaties uit om deel te nemen, waaronder:

 • Voertuigfabrikanten of -leveranciers van LEVs
 • Logistiek dienstverleners met binnenstedelijk vervoer
 • Leveranciers met eigen vervoer in binnensteden
 • Aanbieders van laadinfrastructuur
 • Brancheverenigingen (verladers, logistiek, transport, duurzame mobiliteit)
 • Overheden
 • Kennisinstellingen

 

Lichte elektrische voertuigen

Lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEV)[1] worden steeds meer toegepast voor het leveren van producten en diensten in binnenstedelijk gebied. Gezien hun geringe omvang, beperkte geluidsuitstoot en emissievrije aandrijving lenen de voertuigen zich uitstekend voor binnenstedelijke bevoorrading. Met toenemende capaciteit en mogelijkheden voor efficiënte inzet (over het fietspad tot recht voor de deur van de klant) worden LEV’s een serieuze concurrent voor bestelauto’s. Dit zal in de toekomst nog meer gelden wanneer steden op slot gaan voor de bestelvoertuigen met een dieselmotor. Zo concludeerde het CycleLogistics project dat ruim 50% van alle Europese binnenstedelijke vrachtbewegingen met cargobikes uitgevoerd kunnen worden.

Tegelijkertijd lijkt een significante opmars van LEV’s nog niet plaats te vinden: veel van de toepassingen zijn pilots of kleinschalige projecten. Binnen het hier voorgestelde project gaan wij, in nauwe samenwerking met voertuigproducenten en (mogelijke) gebruikers van LEV’s, op zoek naar de barrières en mogelijkheden voor de inzet van LEV’s.
De onderzoeksvraag die beantwoord wordt luidt dan ook als volgt: welke veranderingen in de ontwikkeling en inzet van LEV’s zijn nodig om logistieke diensten van MKB’ers concurrerend te maken?

Graag hoort de HvA van u welke vragen u heeft omtrent de (mogelijke) inzet van LEV’s in uw bedrijfsvoering; welke aanpassingen aan LEV’s er nodig zijn om uw producten en diensten concurrerend te leveren?

[1] van elektrische vrachtfietsen tot L6/7 voertuigen met een maximaal gewicht van 650 kg (excl. batterijen)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>