Websites die zich specialiseren in de effectenbeurzen behoren tot de populairste en meest succesvolle sites op het internet. Niet verwonderlijk nu de beurzen bijna dagelijks alle records breken. De voordelen van internet zijn voor de snelle wereld van aandelen en opties van groot belang.

Doorzichtige markt

In een groot aantal gevallen gaan achter de beste beurswebsites natuurlijk beurzen, banken of intermediairs schuil, maar niet minder succesvol zijn de sites die door hobbyisten in elkaar zijn gezet. Vaak hebben ook deze sites duizenden bezoekers per dag. Dit zijn aantallen waar de meeste ondernemers met een website alleen maar van kunnen dromen. De karakteristieke eigenschappen van de beurs zijn dan ook uitermate geschikt om door middel van internet te doorgronden: snelle beschikbaarheid van informatie, automatische selectie van gewenste informatie, opdracht geven tot aan- of verkoop, doorrekenen van de portefeuille, inzicht in de recente ontwikkelingen en relevante achtergrond informatie. Het is mogelijk dankzij internet. Inmiddels bestaat ook de mogelijkheid om realtime naar de ontwikkelingen op de beursvloer te kijken. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Nederland en de Verenigde Staten? Welke beurssites doen er echt toe? En op welke basis kunnen de websitesworden beoordeeld?

De volgende verlanglijst kan van de digitale belegger wordenverwacht:

 • up to date informatie, koersen liefst online / realtime beschikbaar, online order status rapportage
 • historisch koersoverzicht per fonds
 • overzicht van de ontwikkeling van de gehele beurs (AEX / Midkapetc.)
 • automatische waarschuwing bij grote verschuivingen
 • overzichtelijke lay-out en gebruiksvriendelijke interface
 • mogelijkheid eigen portfolio op te bouwen en ontwikkeling on-line bij te houden / portfolio-overzichten
 • aankoop en verkoop van alle waardepapieren (aandelen,obligaties, opties, etc.)
 • snel overzicht van gemaakte kosten / courtages /transactiekosten
 • berekening winst / verlies posities
 • informatie over fondsen en branches (persberichten / fusies /aankondigingen / jaarcijfers etc.)
 • snelle verwerking orders

Al snel wordt een verlanglijst een waslijst. Toch zit hier de kern van de problematiek met de meeste beurswebsites. Iedere site heeft wel enkele van de bovenstaande onderdelen, maar zeer weinige hebben alle onderdelen. Zowel voor de belegger als voor de aanbieders ligt hier een probleem. Voor de belegger omdat deze tussen websites heen en weer moet surfen om de gewenste informatie vinden. En dat vormt een probleem voor de Internet aanbieder, omdat deze zo de bezoeker kwijt kan raken aan derden. Met andere woorden,wie een totaalpakket kan aanbieden, maakt goede kans een voorsprong op de concurrentie te nemen.

Cybercowboys als Benchmark

Als internet benchmark geldt de Verenigde Staten. De ontwikkelingen zijn hier de laatste 5 jaar zo snel gegaan, dat derest van de wereld amechtig probeert bij te blijven. Hoewel Nederland een belangrijke rol wil spelen bij de Internetontwikkelingen, lopen wij hier toch minimaal 2 jaar achter bij de cyber cowboys. Wie op zoek gaat naar state of the art beursinformatie komt zodoende al snel uit bij de SEC (securities and Exchange commission) NYSE (New York Stock Exchange), WallStreet Journal, Bloomberg, Standard & Poors, Reuters, Nasdaq en Dow Jones. Zodra deze hoofdsites zijn gevonden, blijkt een wereld aan informatie en mogelijkheden open te gaan.

De complexiteit van de Amerikaanse beurzen is alleen al door de enorme hoeveelheid beursgenoteerde ondernemingen en de hoogte van het aantal verhandelde aandelen zeer groot. Toch kan relatief snel een goed overzicht worden verkregen van de koersontwikkelingen, inclusief hoogste en laagste koersen, historie (gemiddeld zon 6 maanden) en aantal verhandelde aandelen.

Wie een aantal sites tegelijkertijd wil downloaden kan zich richten op een service als Pointcasting (http://www.pointcast.com). Pointcasting is het continu scannen van het internet op de laatste ontwikkelingen, op basis van door de gebruiker aangegevenvoorkeuren. Ons concentrerend op de beurs, biedt Pointcasting de mogelijkheid een aantal koersen op de voet te volgen. Daartoe krijgt zij informatie van ondermeer Standard & Poors (http://www.pointcast.com).Tevens loopt een ticker (een lopende balk met informatie) over uwbeeldscherm. Daarin wordt de laatste financiële informatie van CNN-fn getoond (http://www.cnnfn.com). Maar het meest interessant is wel de industry scan die Pointcast biedt. U kunt ten hoogste tien bedrijfstakken op de voet volgen, uit een keuze van bijna 30. Zo kunt u onder meer kiezen tussen de luchtvaart-, auto of amusementsindustrie. Dagelijks krijgt u dan updates over overnames, goede of slechte cijfers in de markt, tegenvallers en nieuwe ontwikkelingen. Voor industry watchers onmisbaar en van hoge kwaliteit.
Amerikaanse Topsites beursBij de sites is een beoordeling aangegeven, één ster(*) is matig, vier sterren (****) is onmisbaar. De beoordeling heeft in dit artikel alleen betrekking op de informatie en mogelijkheden voor beleggers.

Bloomberg http://www.bloomberg.com ****
SEC http://www.sec.gov ****
Wall Street Journal http://www.wsj.com ***
Hoovers http://www.hoovers.com ****
Reuters http://www.bizinfo.reuters.com ***
Dow Jones http://www.dowjones.com ***
Standard & Poors http://www.standardpoor.com ****
E-trade http://www.etrade.com ****
Schwab http://www.schwab.com ***
Financial Times http://www.ft.com ***

Nederlandse beurssites

In een eerdere publicatie in [email protected]@gement ( Op de Rabobank-Internetsite met depostkoets verder van Willem Vrakking, zie rubriek Internet & Management) is reeds melding gemaakt van de problemen waarmee een Nederlandse belegger wordt geconfronteerd. De Nederlandse beurswebsites zijn nog in het geheel niet klaar voor de omwenteling die het internet in de branche teweeg zal brengen. Dat is des teverwonderlijk omdat er voor de bank die het eerst orde op zaken stelt veel te winnen valt. Voor internetgebruikers is er het gemakvan op één plek zaken doen groot. Wie als eerste klanten op het internet aan zich bindt, zal op de loyaliteit van deze klanten kunnen rekenen. One stop shopping als concurrerendvoordeel. Een loyaliteit die door toevoeging van steeds betere functionaliteiten ook steeds moeilijker te doorbreken valt door andere soortgelijke aanbieders. Deze ontwikkeling is al heel sterk voelbaar bij andere markten die als gevolg van de introductie van Internet als handelskanaal te maken hebben gekregen met een ware omwenteling. Inmiddels kent iedere internetgebruiker wel devoorbeelden van Amazon (boeken) en CD Now (CDs). Tot vervelens toe worden deze voorbeelden aangehaald. Waarom? Omdat de loyaliteit van veel internet gebruikers al was gewonnen voordat concurrenten als Barnes and Noble of Free Record Shop wakker waren geschud. Het zijndus ook de beste voorbeelden!

Maar waar blijven de Nederlandse banken? Bieden zij voldoende aandacht aan de beleggers? Beleggers waarop zo’n grote marge wordt gemaakt en die bij veel banken inmiddels de corporate banking naar de kroon steken? Daar moet toch aandacht (én geld) aan worden besteed?

Zonder te willen beweren dat de achterstand op Amerika al is ingehaald, kan wel worden gesproken over een aantal hoopgevende ontwikkelingen. De Rabo biedt als eerste Nederlandse bank online bankieren, sparen en beleggen aan. De Rabo-site is al uitgebreid besproken in het eerder genoemde artikel. Hier zal er verder weinig aandacht aan worden besteed.

De ABN-AMRO heeft de aanval op de koppositie nu ingezet met Online Investor ( http://online-investor.abnamro.nl), een informatie site waar de aandelenportefeuille door middel van een koppeling aan de AEX effectenbeurs en optiebeurs bijgehouden kan worden ( http://www.aex.nl ). Daarbij kunnen grafieken worden opgebouwd en wordt via een link met Reuters actueel economisch nieuws verstrekt. Een benadering die aansluit op het eerder genoemde one stop shopping. Nadeel is dat niet via de site kan worden gehandeld. En dat is toch uiteindelijk de bedoeling. Tevens dient 9,95 per maand voor de service te worden betaald.

Tulip-handel

De genoemde AEX-site claimt dagelijks ongeveer 1 miljoen hits. Een ongelofelijk aantal voor Nederlandse begrippen, maar het maakt de site ook behoorlijk traag. Opmerkelijk is ook dat niet altijd alle koersen juist zijn weergegeven, zo was de afgelopen week de koers van Tulip niet altijd correct.

Maar Tulip zélf heeft natuurlijk vaker last gehad van onvolledige informatieverstrekking, dus hier strijken wij nog even over ons hart. De optiebeurs is ook vertegenwoordigd, al zijn niet de recente koersen van alle optieseries aanwezig. Dit is wel het geval op de nieuwe site van IRIS, ( http://www.iris.nl ).

Slaap-bank

De Postbank heeft weliswaar een van de snelste sites op hetb internet, inspelen op de beursrage gaat wat minder snel met de bank die zich toch profileert met een logo van een Leeuw ( http://www.postbank.nl ). De Postbank prefereert nog steeds de telefoon. Wel, in de praktijk blijkt de koning van de dieren ook het grootste deel van de dag te slapen en het grove werk over te laten aan de leeuwinnen. Voor de bank is het te hopen dat er dan nog wat te peuzelen valt.

Ook Robeco, de ING en de Generale bank komen niet veel verder dan het aanbieden van brochures en wat achtergrond informatie. Hetzelfde geldt voor de kleinere spelers als de SNS-bank, Van Lanschot of Mees Pierson. Velen bestuderen de mogelijkheden van online beleggen, of bieden deze faciliteit alleen aan grote klanten aan. Robeco geeft achtergrond informatie bij de ontwikkelingen op een zevental beurzen. Ook kunnen de dagelijkse koersen van deRobeco-fondsen worden opgevraagd.

Banken
Rabobank http://www.rabobank.nl ***
ABN-AMRO Online http://online-investor.abnamro.nl **
ING http://www.ing.nl *
Postbank http://www.postbank.nl *
Generale bank http://www.gbank.be *
Robeco http://www.robeco.nl **
Overig
IMG http://www.imgholland.nl ****
AEX http://www.aex.nl ****
AEX-optiebeurs http://www.aex-optiebeurs.nl ***

Het eerste Nederlandse bedrijf waar online beleggingsorders konden worden geplaatst was commissionairshuis IMG. Hoewel er in het begin veel klachten waren over de snelheid van de afhandeling is hier wel sprake van een lovenswaardig initiatief. De site biedt veel informatie, een goede uitleg en ook een enquête waar de gebruikers hun ei kwijt kunnen. Enig probleem is tot nu toe de snelheid van het verwerken van de orders geweest, voor professionele beleggers natuurlijk een zeer belangrijk onderdeelvan hun strategie. Juist internet moet deze snelheid kunnen bieden.Dat neemt niet weg dat de site voor Nederlandse begrippen state of the art is.

Nostradamus: De beursguru van de grachtengordel?

Niet alleen de professionele beleggingsinstituten zijn actief op het internet, ook enkele hobbyisten. Al kan in de onderstaande drie gevallen nauwelijks nog gesproken worden van hobbyisten. Daarvoor komen de drie sites te professioneel over. Behr de Ruiter biedt de gebruiker de mogelijkheid een portfolio in te voeren en bij te houden. Daarbij kan de portfolio zo vaak als men wil worden herrekend. Naast deze optie geeft de site ook veel informatie over beleggen in de ruimste zin des woords. Zo zijn hier ook ongeveer 280 websites over financiële zaken opgenomen. Niet relevant voor dit onderwerp, maar desalniettemin wel erg leuk is de quiz over Amsterdam die op de site is opgenomen. Niet alleen voor Amsterdammers een regelrechte must!

Een andere actieve hobbyist is Rene Hebels. Ook hier weer veel beurskoersen en met name ook iets meer achtergrondinfo. Niet zo uitgebreid als Behr de Ruiter, maar toch interessant. Hier staan ook de meeste websites van beursgenoteerde ondernemingen aangegeven, makkelijk als een site gezocht wordt. Zelfs de koersenvan enkele op het strafbankje zittende aandelen worden hier weergegeven. Hierdoor is de site uniek te noemen

 

Conclusie

Wel zijn inmiddels een aantal initiatieven gestart die de achterstand willen gaan inlopen. De banken blijven hier bij schuchtere spelers, terwijl er juist zoveel te winnen valt. Misschien wordt er nu al genoeg geld verdiend?

Opvallend is dan ook dat de kleinere spelers in de markt over het algemeen actiever lijken te zijn dan de grote bancaire instellingen. In de Verenigde Staten zijn voldoende voorbeelden te vinden van internet aanbieders die het wél begrepen hebben.Wie in Nederland als eerste met een daadwerkelijk full service en one stop shopping concept op de markt komt, kan weleens een grote voorsprong op de concurrentie nemen.

Drs Gyuri Vergouw MMC is directeur van VergouwConsulting.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x