Channels

Crisis is een feit. Hoe nu verder?
De crisis is een feit. De overheid steggelt met een crisisaanpak. Daar moeten de ondernemingen het op korte termijn niet van hebben. Wie de kranten erop na leest, ontkomt er niet aan dat bezuinigingen de boventoon voeren. Ook wordt er meer ingezet op sales. De klassieke aanpak. Red je het daarmee? Deze crisis is immers een dominosteen-effect. Als je klant het moeilijk heeft en minder afneemt, krijg jij het ook moeilijk. Klassiek is dan ook het landjepiksyndroom: Bij wie betrekt de klant nog meer? Kunnen we daar gebied veroveren?
De traditionele oplossing
De traditionele oplossing ten tijde van crisis is dat een bedrijf door omzet verlies de noodzaak voelt om te handelen. Vervolgens maakt hij een analyse van de oorzaken (klanten nemen minder af). De volgende stap is hierop oplossingen verzinnen (concurreren met mede-aanbieders, kosten verlaging, meer service, agressievere sales) en hierop wordt er actie ondernomen.
Hoe het ook kan: Inzet op sterkte
Deze crisis biedt ook een moment voor bezinning. Waar is mijn organisatie sterk in? Wat drijft de organisatie, waar zijn mijn mensen goed in? Wat bezielt en motiveert mijn mensen? Als je dat naar boven haalt dan zetten ze net dat tandje bij dat je een voorsprong geeft.
De methode
1.       De vraagstelling: Stel er zijn ontevreden klanten. Vraag dan niet ‘wat doen we verkeerd dat de klanten ontevreden zijn’,  maar ‘wanneer onze klanten tevreden zijn, waar zit dat in?’
2.       Appreciating: Haal uit het verleden momenten naar voren waarbij de klanten zeer tevreden zijn. Daarbij gaat het er niet om hoe vaak zulke momenten zich voordeden, maar om de factoren te vinden die deze klant tevreden maakte.
3.       Envisioning: Vanuit hier verbeeld je hoe de organisatie kan worden.
4.       Dialoging: houdt een organisatiebrede dialoog over hoe de organisatie moet worden. Hiermee mobiliseer je energie bij je mensen. Zij moeten de visie levend maken.
5.       Innovating: implementeren van de gewenste verandering.
(naar: Appreciative Inquiry door David Cooperrider)
Een onafhankelijk oog

Om bedrijfsblindheid te voorkomen, helpt het om een onafhankelijke derde erbij te betrekken. Een partij die het bedrijf en de mensen met een frisse blik bekijkt. Die als spiegel fungeert om de juiste vraagstelling naar boven te halen. Die als katalysator het proces gaande houdt, zodat jij je kan concentreren op datgene waar je goed in bent.

Phia Smit-Vermeij is initiator van Top Tools en sparringpartner van de Board.

www.toptools.nl

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

De huidige crisis komt deels door emotie en wordt de media versterkt.
Maar de banken hebben geen lef meer. De rente bij de Europese bank is erg laag maar toch zie je de rente op de hypotheekmarkt niet dalen.
De banken durven ook geen leningen aanbedrijven te geven, ook zijn deze verder goed gezond. Dit markt mijns inziens dat we in een neergaande spiraal terecht zijn gekomen.
Minister Bos kan als eigenaar van de ABM-AMRO het voortouw nemen en zorgen dat de rente voor hypotheken omlaag gaat. De andere banken zullen dan volgen. Het wordt dan ook goedkoper om de investeringsprojecten te financieren. Hierdoor wordt de woningbouwmarkt weer gestimuleerd.
Verder zal hij via de gemeentes een maximale grondprijs kunnen op leggen. Hierdoor worden de woningen goedkoper en betaalbaar voor onder andere de starters. Meer verkochten woningen zal het binnenlandse product stimuleren.

x
x