Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Volgens mij gaat dat ook op voor het ‘sorry’ van de lagere in macht naar de hogere in macht. Gelooft mijn meerdere me als ik spijt betuig of ziet hij/zij het als een poging mijzelf te redden?
Het zeggen van sorry is maar een ‘ heel belangrijk’ begin. Waar het om draait is, dat je laat zien dat het je spijt. Dat kan soms al door het in het openbaar kenbaar te maken. Dat geldt trouwens voor de lagere in macht zowel als voor de hogere in macht.

De bereidheid excuses aan te bieden en de wijze waarop de excuses worden aangeboden zijn van belang. De bereidheid is vaak maar gering omdat het aanbieden van excuses als een aantasting van de positie wordt beschouwd en niet tot de normale omgangsvormen wordt gerekend.
Blijkt het na lang dralen uiteindelijk onvermijdelijk dan worden de excuses vaak maar schoorvoetend en in afgezwakte vorm aangeboden hetgeen dan geen oprechte indruk maakt en dus weinig overtuigend overkomt.
Spijt kun je betuigen, vergeving moet je verdienen.

Het lijkt me een open deur…. ‘Los van het maken van excuses moeten ze ook proberen het onderliggende cynisme in het team weg te nemen door een ondersteunende, veilige werkomgeving te creëren waarin open communicatie mogelijk is. ‘
Geen woorden maar daden dus. Je kunt nog zo vaak ‘sorry’ zeggen, maar als je de woorden niet gepaard laat gaan met merkbare actie / verandering, betekent het niets.

x
x