Channels

Als u denkt dat u uw medewerkers goed duidelijk maakt hoe ze hun functioneren kunnen verbeteren tijdens het periodieke functioneringgesprek, heeft u het mis. Werkgevers en werknemers blijken tot totaal verschillende conclusies te komen na hetzelfde gesprek. Er zit vaak een enorme kloof tussen wat werknemers denken dat ze gehoord hebben tijdens dit gesprek en wat managers denken dat ze gezegd hebben. Verder blijkt dat slechts twee van de vijf werknemers geloven dat functioneringsgesprekken leiden tot betere prestaties, in tegenstelling tot meer dan tweederde van de werkgevers.

Niet eerlijk
De grootste obstakels zijn slechte communicatie tussen de beide partijen en het gevoel van werknemers dat de beoordeling niet eerlijk verloopt of dat zaken die niets met het functioneren te maken hebben toch aanzienlijke invloed hebben op de beoordeling.

Grote verschillen
Meer dan vier van de vijf werkgevers vinden dat ze hun doelstellingen, voorafgaand aan de beoordeling, goed communiceren richting werknemers. Bijna de helft van de werknemers vindt dat echter helemaal niet. Meer dan acht van de tien werkgevers zegt input van hun werknemers mee te nemen in het beoordelingstraject; slechts vier van de tien werknemers zegt dat dit gebeurt. Zelfs over de frequentie van de functioneringsgesprekken zijn de partijen het niet eens. Meer dan de helft van de werkgevers zegt dat hun managers twee of meer keer per jaar functioneringsgesprekken voeren; slechts een derde van de werknemers zegt hetzelfde. Driekwart van de werkgevers zegt dat ze tenminste eens per kwartaal een gesprek voeren, van de werknemers noemt slechts een kwart diezelfde frequentie.

(bron: Manageronline)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x