Channels

Een bedrijf zonder duidelijke visie is een kip zonder kop. Voor succesvol ondernemen is het nodig dat iedereen in de organisatie werkt op een manier die het beste bijdraagt aan het doel. In de visie staat het doel waarnaar je streeft verwoord.

Ieder mens maakt met zijn eigen brein plaatjes, vraag 10 mensen een kasteel te tekenen en je krijgt 10 verschillende kastelen, je doet het op je eigen manier, met je eigen brein. Als je meer vertelt over het kasteel, krijg je nog steeds 10 verschillende kastelen, maar ze lijken al wel meer op elkaar. Als je elk detail van het kasteel minutieus kunt “schetsen” bij de luisteraars, wordt het resultaat nog beter, maar je krijgt, hoe dan ook, nog steeds 10 verschillende kastelen. Zelfs als je een foto laat zien van het kasteel en de aanwezigen vraagt het na te tekenen, krijg je 10 verschillende kastelen te zien, echter wel het beste resultaat kijkend naar de eerdergenoemde manieren.
Daarom is het duidelijk neer kunnen zetten (presenteren, overbrengen) van de visie naar alle lagen (hiërarchische niveaus) van het bedrijf, van onschatbare waarde in de race naar het doel.

Dit alles begint met een duidelijke visie. Wat wil het bedrijf, welk deel van de markt willen we bewerken, op welke manier, in hoeveel tijd? Wat willen we uitstralen naar onze omgeving die (nog) geen klant is. Hoe ga je om met de “zij-kant”, overheid, milieu, bonden.

Lees ook:

Goed contact met een leidinggevende is cruciaal

Je zult je verhaal op een heldere en te begrijpen wijze, zonder betuttelend te worden, moeten kunnen schetsen. Iedere werknemer moet weten waar de organisatie naar toe wil en dit ook kunnen accepteren.

Zonder acceptatie blijft een kwalitatief supergoede visie zonder effect en kun je de plannen in de prullenbak werpen. Het doel wordt nooit bereikt. Het plaatje moet bij allen die willen meewerken acceptabel zijn. Zij die niet kunnen accepteren, vertrekken of moeten vertrekken. Klinkt misschien hard, maar is van groot belang. Een verkoper die de visie niet deelt, kan nooit met de juiste overgave klanten winnen voor je product of dienst. Zijn verhaal wordt niet geloofd, omdat hij het zelf niet gelooft.

De kracht van de boodschap zit niet alleen in de manier van presenteren, ook bijhouden is noodzaak. Hoe verder de boodschap hiërarchisch van een werknemer af staat, des te sneller is die hem vergeten. Herhalen is hierbij van evident belang. Daarvoor moeten alle leidinggevenden de visie even helder en ondubbelzinnig naar hun afdeling kunnen vertalen, waardoor het plaatje niet alleen nogmaals wordt geschetst, maar ook nog eens scherper wordt gesteld.

Je kunt niet volstaan met 1 keer een visie verkondigen en er nooit meer op terugkomen. Zonder brandstof stopt uiteindelijk elke motor.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Wat wil het bedrijf, welk deel van de markt willen we bewerken, op welke manier, in hoeveel tijd? Wat willen we uitstralen naar onze omgeving die (nog) geen klant is. Hoe ga je om met de “zij-kant”, overheid, milieu, bonden.

Een visie is een beeld schetsen van hoe de wereld er over een jaar of 3 uitziet. Alle zaken die hierboven genoemd worden, doen dat niet. Het zijn zaken die te maken hebben met ambitie en doelstellingen. En die moeten nu juist van de visie een afgeleide zijn.
Voorbeeld: over een paar jaar wordt 80% van de klein electronica via internet verkocht. En dus openen wij als electronicaketen een webwinkel, richten ons op de consument, willen de no.1 zijn op het web enz, enz.

Omdat visie een breder kader (het breedste kader is) is het van groot belang dat deze goed wordt gecommuniceerd. Maar heel vaak herhalen hoeft niet. Wie eenmaal snapt hoe de wereld er straks uitziet, snapt het.

Visie is een containerbegrip, maar als ik er toch een invulling aan moet geven, ziet die er zo uit:

De visie van een organisatie is veelal een voorstelling van zaken met betrekking tot wat de organisatie graag zou willen worden. Het is dan ook helemaal niet gezegd dat de visie in overeenstemming is met de realiteit. Sterker nog, veelal is er een significant verschil tussen visie en werkelijkheid. Dat verschil wordt gebruikt om mee te sturen. Het vormt daarmee een houvast voor medewerkers als criterium voor te nemen beslissingen.
In die zin is een heldere visie een goed sturingsmechanisme, maar wat als de visie afwijkt van het idee van medewerkers, leveranciers en of klanten? Wat als de visie een visie is die niet gedragen wordt? Het vormt dan juist een enorme bron van ergernis die blijkbaar niet in overeenstemming is met de realiteit. Als sturingsmechanisme heeft de visie in dat geval afgedaan. Daarmee is de visie verworden tot een discussie, die de organisatie juist stuurloos maakt.

Visie is direct verbonden aan het bestaansrecht van de organisatie. Als de visie in overeenstemming is met de betekenis die de omgeving (leveranciers, overheid, klanten, enz, enz…) aan de organisatie geeft, past het. Bij te grote afwijkingen ontstaan onvermijdelijk problemen. Het vaker communiceren van “de visie” zal dan een averechts effect sorteren en meer “weerstand” oproepen.

Henk de Greef
TARGON organisatie advies

Visie

Een bedrijf zonder visie is inderdaad een kip zonder kop. Sterker nog zonder visie ontbreekt het aan een fundamentele bouwsteen, en… ben je aan het bouwen op drijfzand. Echter het fundament van een bedrijf kent meerdere bouwstenen.

Onlosmakelijk verbonden met de visie is de missie. Het goed verwoorden en uitdragen in je bedrijf van deze fundamentele elementen is van grootbelang voor het uitvoeren van de strategie. Bij de visie gaat het om hoe je inschat dat de wereld gaat veranderen; inzicht. En bij de missie ga je invullen welke rol je bedrijf gaat spelen in deze ontwikkeling; de opdracht. Hier vloeit als vanzelf de derde bouwsteen uit voort namelijk; de strategie.

Visie, missie en strategie hebben alle succesbepalende factoren voor het bedrijf in zich. De opdracht is dan uitdragen, draagvlak creëren en coachen in het bedrijf. Periodieke terugkoppeling is hierbij van groot belang. Een goede visie inspireert mensen in het bedrijf. Een regelmatige feedback zorgt voor betrokkenheid.

Wim ten Broeke BBA
BeterScoren B.V.

x
x