Channels

Ontwerp de Balanced Scorecard voor het EK

Het Balanced Scorecard (BSC) concept is in 1992 door Kaplan en Norton ontwikkeld en heeft sindsdien een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het begon met een overwegend papieren BSC voor uitsluitend de strategische planning en control door het topmanagement en heeft zich inmiddels ontpopt tot een breder inzetbaar concept; ook voor het reguliere prestatiemanagement en individuele planningen en evaluaties, en als basis voor beloningssystemen levert dit concept bruikbare toepassingsmogelijkheden. Bovendien blijkt dat het gebruiken van de Balanced Scorecard een gunstig effect heeft op de snelheid en kwaliteit van de veranderingsprocessen die nodig zijn om verbeteringen te realiseren ten aanzien van voornoemde toepassingsgebieden.

Maar hoe zit het eigenlijk met de toepassing van de BSC in de sportwereld? De term scorecard, of in het Nederlands misschien scorekaart, heeft zijn oorsprong in de sport. Uiteraard is de normale scorecard bij veel sporten eenvoudigweg de kaart of een overzicht waarop de tussen- en eindstanden kunnen worden bijhouden. Denk maar aan golf of tennis.

Lees ook:

Last van de recessie?

Is het interessant om het Balanced Scorecard concept, dat bij bedrijven belangrijke informatie zou moeten bevatten over de te volgen koers, eens onder de loep te nemen voor het EK Voetbal 2000? En kan aan de hand van een BSC worden voorspeld wie het EK 2000 zal winnen?

Met dit artikel wordt aan de lezers een oproep gedaan om een BSC te ontwikkelen, die door een bondscoach tijdens, en voorafgaande aan een EK of WK kan worden gebruikt. Voor de duidelijkheid: het gaat er niet om deze BSC te gebruiken om betere informatie te verstrekken aan management van al dan niet beursgenoteerde voetbalclubs. Bijvoorbeeld om meer winst te maken of de begroting rond te krijgen, of de aandelenkoers te beïnvloeden. Centraal staat de voorspellende waarde van het BSC concept voor landenteams bij internationale voetbaltoernooien. Onmisbaar voor de bondscoaches, aardig voor fans.

Aan u de vraag deze BSC te ontwikkelen. Onder aan dit artikel is een voorbeeld opgenomen, dat is opgesteld door beide auteurs, waarvan de ene wel, en de andere niet is gehinderd door kennis van het spel.

Ontwerp-eisen

  • welke vier invalshoeken kunnen er volgens u bij een EK of WK voor elk van de landenteams worden onderscheiden?;
  • welke prestatie-indicatoren kunnen in uw scorecard worden ingevuld?;
  • de BSC dient gebruikt te kunnen worden voorafgaande, en tijdens een EK of WK, met de bondscoaches als belangrijkste gebruikers.
  • Optioneel: 
  • Optioneel:
  • hoe scoren de 16 deelnemende teams in de door u ontwikkelde BSC, en wie zal dus het EK 2000 winnen?

Let op: zoals ook bij de BSC bij overheid of bedrijfsleven het geval is, zal mogelijk niet van iedere indicator duidelijk zijn wat de positieve of negatieve correlatie is met het behalen van de Europese titel. Zoals de relatie van de prestatie-indicator gemiddelde ziekteverzuim met gerealiseerde netto winst niet altijd aanwezig zal zijn (behalen bedrijven met veel zieken beter of juist slechtere resultaten?), zo is er misschien ook geen duidelijk relatie met het aantal rode kaarten en het behalen van een EK titel. Geprobeerd moet natuurlijk worden om prestatie-indicatoren zo veel mogelijk wél in relatie te brengen met het beoogde eindresultaat (de Europese titel).

Voorbeeld

 

De BSC bij EK 2000: de prestatie-indicatoren per invalshoek.

 

perik1.gif (7287 bytes)

Stuur uw BSC voor landenteams aan het EK 2000 per email [email protected] of fax (030-2598100) aan Koen Perik. En liefst voor de finale is gespeeld. 

 

Koen Perik is directeur van Palladio Financieel Management.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Allereerst compliment m.b.t. uw site…..

Wat is uitslag van BSC m.b.t EK 2000? Ben benieuwd..

Helaas, reacties op de vraag om een BSC te ontwikkelen voor het EK 2000 zijn uitgebleven. Hoewel er diverse lezers hebben aangegeven dat zij het artikel en de vraag leuk vonden, zijn er geen uitgewerkte BSC’s ingezonden. Het blijft op deze manier bij het BSC-voorbeeld dat in het artikel is uitgewerkt.

Graag reageer ik op het enthousiasme over de BSC op deze wijze.
Als software bedrijf hebben wij een universeel bedrijfsmodel ontwikkeld dat vele malen verder gaat dan de BSC.
Ons model is toepasbaar op om het even wat. Op een voetbalelftal, een bedrijf, een evenement etc.
Indien dit uw ineteresse heeft zouden wij graag in contact met u komen.

Ik ben erg nieuwsgierig naar een uitgewerkte BSC voor het EK.

Zou prachtig trainingsmateriaal kunnen worden en mensen kunnen helpen bij het begrip van de BSC

Toon alle 4 reacties
x
x