why
Columns
Betrokkenheid, commitment

Medewerkers en organisatie komen optimaal tot bloei als de "why" elkaar versterkt

In antwoord op Ben Kuiken's 'Wat is eigenlijk de bedoeling van de bedoeling?'
Ineke Khalil
484
3