Always expect the unexpected....

Wouter Bos kondigt vandaag in het nieuws het einde van een tijdperk aan. “Blindvaren op de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) is geen optie, want die komen nooit uit” las ik in een bericht op NU.nl. Deze terloopse zin, legt in één keer de achilleshiel bloot van de planning en controle cyclus waar veel bedrijven letterlijk blind op varen.

De basis van elke planning en controle cyclus is gebaseerd op de vooronderstelling dat goedgedocumenteerde historische gegevens, een stevige en realistische basis vormen voor toekomstvoorspellingen. Nassim Nicholas Taleb ontvouwt in zijn boek ‘De Zwarte Zwaan’ dat Wouter Bos gelijk heeft en het zeer onverstandig je aan de illusionaire zekerheid van dit soort prognoses over te geven.

De titel van zijn boek heeft hij gekozen omdat we jarenlang ...

Jos Steynebrugh
<p>Edwin, onder het afsluitend kopje “rijtje uit de koker van Taleb en de Bree” geef je een aantal suggesties (althans, je werpt jezelf op als doorgeefluik) die mijns inziens meer weg hebben van “Over de schutting gooien en dan snel wegwezen”. Wees eens wat concreter, vul eens in HOE dat eventueel zou kunnen.</p>
<p> </p>
<p>Dit is wel HÉÉL erg makkelijk.</p>
<p>Jos Steynebrugh</p>

Meer over Innovatief organiseren