8 tips hoe u het ziekteverzuim terug brengt

Van WAO naar ......
Er is al jaren veel te doen over het ziekteverzuim. Vooral omdat langdurig verzuim bijna altijd uitmondde in arbeidsongeschiktheid. Iemand die een jaar in de ziektewet zat, werd hier te lande arbeidsongeschikt verklaard en kwam in de WAO terecht.

De Wet Verbetering Poortwachter werd ingevoerd. Waar het op neer kwam was dat de verantwoordelijkheid om het ziekteverzuim terug te dringen veel meer kwam te liggen bij werkgever en de werknemer zelf.

De periode tussen ziekmelding en toegang tot de WAO werd verdubbeld (op kosten van de werkgever), daarnaast moesten alle bestaande WAO-gevallen herkeurd worden volgens nieuwe, strengere normen. Voor middellang en lang ziekteverzuim moet u volgens Poortwachter een casemanager aanstellen, die in samenwerking met de zieke medewerker...