8 tips hoe u het ziekteverzuim terug brengt

Van WAO naar ......
Er is al jaren veel te doen over het ziekteverzuim. Vooral omdat langdurig verzuim bijna altijd uitmondde in arbeidsongeschiktheid. Iemand die een jaar in de ziektewet zat, werd hier te lande arbeidsongeschikt verklaard en kwam in de WAO terecht.

De Wet Verbetering Poortwachter werd ingevoerd. Waar het op neer kwam was dat de verantwoordelijkheid om het ziekteverzuim terug te dringen veel meer kwam te liggen bij werkgever en de werknemer zelf.

De periode tussen ziekmelding en toegang tot de WAO werd verdubbeld (op kosten van de werkgever), daarnaast moesten alle bestaande WAO-gevallen herkeurd worden volgens nieuwe, strengere normen. Voor middellang en lang ziekteverzuim moet u volgens Poortwachter een casemanager aanstellen, die in samenwerking met de zieke medewerker en de Arbodienst een procedure in gang zet die moet leiden tot zo spoedig mogelijk terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces. Op het internet zijn allerhande ondersteunende tools en checklists te vinden om die procedure effectief te managen.

.......WIA
Ondertussen is er alweer een nieuwe wet ingevoerd: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die sinds 1 januari in werking is. Daarin wordt de verantwoordelijkheid met name meer bij de werknemer gelegd en gaat de vraag of iemand volledig of slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, grotere financiële gevolgen hebben. Dat alles wederom om mensen steeds eerder te confronteren, te stimuleren om uit de slachtofferrol te stappen en zoveel mogelijk mensen te behouden voor het arbeidsproces.

Houd het kort
In 90 procent van de gevallen van ziekteverzuim is de medewerker binnen zes weken terug op zijn werkplek. Simpel. Het is de laatste 10 procent waar u als manager extra op bedacht moet zijn. En elke ziektemelding kán een aanzet tot langdurig verzuim zijn.

Mocht het werkelijk tot twee jaar verzuim komen, dan betaalt de werkgever al die tijd het volledige loon uit, inclusief vakantiedagen. Reden genoeg om waakzaam te zijn en ziekteverzuim tot een prioriteit te maken.

Acht Tips om het verzuim in uw bedrijf kort te houden:

*Wees pro-actief. Zogauw u het vermoeden heeft dat iemand structureel niet goed in zijn/haar vel zit: maak een afspraak met ze voor een gesprek.

*Wees helder, baseer u op de feiten en sta voor het belang van het bedrijf.

*Bedenk van tevoren wat voor oordeel over deze medewerker bij u heeft postgevat. Wees bereid dit oordeel los te laten en ga ervan uit dat u hem/haar kunt vertrouwen.

*Wees oplossingsgericht. Ga dus niet proberen uw gelijk te halen over wat u denkt dat er met deze persoon aan de hand is, maar vraag hoe hij/zij aan een oplossing wil gaan werken.

*Wees niet bang voor een emotionele reactie bij uw werknemer. Die kan nodig zijn en zelfs zeer vruchtbaar.

*Onderhandel; als u voor uw medewerker iets mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld variabeler werkuren, dan kunt u daar ook iets voor terugverlangen, bijvoorbeeld dat persoon een hulpverleningstraject ingaat.

*Stel samen duidelijke doelen vast en een heldere structuur om die te bereiken; vat regelmatig even samen wat is besproken. Dit om misverstanden te voorkomen.

*Creëer geen spoken. Ga, als iemand met een gebroken been van de wintersport is gekomen, niet alles uit de kast halen om die persoon binnen drie weken terug te hebben. Een gebroken been heeft tijd nodig.

(bron: MANAGEMENT TEAM)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>