10 tips in Human Resource Management

De beste werkplek onstaat in een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, en plezier hebben met de collega's waar mee ze samenwerken en waar de medewerkers zich kunnen ontwikkelen en van toegevoegde waarde zijn voor klanten en leveranciers.

10 Tips
1. Stop dezelfde energie waarmee je sleutelt aan je producten, markten en diensten in nadenken over je eigen mensen. HR is altijd een ondergeschoven kindje, maar wordt de essentiële succesfactor van een bedrijf.

2. Wees eerlijk over wat je te bieden hebt.

3. Maak dan waar wat je claimt.

4. Wees nooit bang om mensen te verliezen als dit ten koste gaat van de duidelijkheid. Iedereen heeft het over binden. En dat is een defensieve insteek. Je moet als werkgever juist een baken durven zijn en dus duidelijk zijn in hoe je mensen beoordeelt’.

5. Er gaat niets boven waarachtigheid. ‘Practice what you preach’, wees dienend en bescheiden.

6. Een manager moet zijn medewerkers heldere doelen geven, duidelijk uitleggen wat er van hen wordt verwacht en wat de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn. Dat houdt dus ook in dat als de medewerker komt met de vraag "Wat zit er voor mij in?" of "Waarom zou ik dit doen?", de manager een motiverend antwoord weet te geven.

7. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. Dus: zeg wat de prestatieindicatoren voor periodieke beoordelingen zijn en leg uit wat het beoordelingsproces precies inhoudt. Ga er vanuit dat (de meeste) mensen er iets moois van willen maken. Als hun prestaties even tegenvallen, zie ze dan niet meteen als de oorzaak van het probleem, maar eerder als de bron van de oplossing. Die oplossing wordt vaak gevonden door de juiste manier van coaching.

8. Belangrijk is dat wat de taak vereist altijd moet passen bij de talenten, begaafdheden, kennis en vaardigheden van de personen die hem moeten uitvoeren. Dus probeer nooit een vierkante plug in een rond gat te stoppen.

9. Dat de medewerker kan rekenen op steun is ook zeer belangrijk. Die steun kan bestaan uit communicatietools, financiële middelen, een prettige werkomgeving, diverse hulpbronnen enzovoort.

10. Een belangrijke eigenschap voor elke manager is geduld kunnen opbrengen. Bedenk dat het nooit makkelijk is oude gewoontes af te leren. In de regel betalen geduld en bekrachtiging zich op de lange termijn wel terug. Het beste uit mensen halen betekent bovenal dat ze gestimuleerd worden het beste uit hun verbeelding te halen.

Verbeelding is de unieke menselijke eigenschap zonder welke er geen inspiratie en innovatie zouden bestaan.

Lees ook:
Inspanning, prestaties en beloning; een logische trits?!
Prikkelen tot Prestaties
door: Eelke Pol

De arbeidsproductiviteit moet omhoog. We moeten met elkaar de goede dingen op een goede manier doen. Maar hoe zorg je dat medewerkers de juiste prestaties realiseren en hoe moet je dat prikkelen? En: koppelen we nu eigenlijk wel op een verstandige manier doelstellingen aan medewerkers en belonen we dit wel op een slimme manier? De auteur verschaft de nodige voorbeelden alsmede een handig model.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>