Wat is de invloed van management op ons werk.

Actueel

Management is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook al is het relatief jong verschijnsel, er zijn nog maar weinig plekken in ons werk en leven die niet worden gemanaged. De natuur, de zorg, de school van onze kinderen, de rechtspraak: op al deze plekken zijn er managers die coördineren, faciliteren, sturen, doelen bepalen en monitoren. Historicus en bedrijfskundige Marjolein Quené schreef er een boek over: Voorbij de managementmaatschappij. De invloed van management op werk, democratie en vrijheid. Ik sprak met haar over de kenmerken van onze managementmaatschappij: over producten in plaats van diensten, eenzijdige relaties, gebrek aan wederkerigheid, vertrouwen, focus op winstmaximalisatie en continue economische druk. Hoe het komt dat management zo’n grote invloed op ons lev...

Hans Langelaan
Het is een helder verhaal van Marjolein Quené wat in 1 keer de overall problematiek die heerst treffend weergeeft.
De focus op winstmaximalisatie en alles vertalen in geld is doorgeschoten waardoor de menselijke maat, het welzijn, de natuur, het klimaat behoorlijk te lijden heeft.
De oplossingen voor problemen worden vanuit ditzelfde (financiele) kader gezocht en komen uit de hoek waar het verdienmodel voorop staat. Hierdoor worden de echte oorzaken van de problemen niet aangepakt of op de lange baan geschoven.
Voordat we gaan managen vanuit maatschappelijk belang, toegevoegde waarde samenleving, welzijn i.p.v. winstoptimalisatie moet er nog heel wat gebeuren!

Meer over Management Development