Investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers loont. Het vergoot de betrokkenheid bij hun bedrijf en kan tot concurrentievoordeel voor hun werkgever leiden.

Affectieve betrokkenheid
Investeren in de opleiding en ontwikkeling van werknemers brengt risico’s met zich mee. Het kost geld en de kans bestaat dat een werknemer de organisatie verlaat voordat de investeringen zich hebben terugbetaald. Om dit te voorkomen moeten organisaties de affectieve betrokkenheid van medewerkers zien te vergroten. Want een grote affectieve betrokkenheid leidt uiteindelijk tot concurrentievoordeel.

Het is belangrijk om in alle deelgebieden van de organisatie net wat slimmer en beter te werken dan de concurrent. Idealiter is een organisatie dan ook een samenhangend geheel van affectief betrokken werknemers dat tot doel heeft de klanten optimaal te bedienen, en dat bovendien sneller, beter en goedkoper te doen dan de concurrentie.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Een grotere betrokkenheid van werknemers kan onder andere worden bereikt door opleidingen en trainingen beter aan te laten sluiten op het ontwikkelvermogen van de werknemer. Ook beïnvloeden nevenzaken (locatie, sfeer, samenstelling van de groep) het beeld dat de werknemer van de organisatie heeft en stimuleren deze nevenzaken het versterken van contacten met collega’s.

Afspraken maken en nakomen
Organisaties die al vroeg in de arbeidsrelatie met hun medewerkers afspraken maken en nakomen, een stevigere betrokkenheid tussen medewerker en organisatie ontwikkelen. Organisaties wordt dus aangeraden om de verwachtingen van de werknemer voor en tijdens de beginperiode van de arbeidsrelatie goed te managen, waarbij het beter is meer te doen dan te beloven.

Ontwikkelvermogen nauwkeurig onderzoeken
Noodzaak is om nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen bij het onderzoeken van het ontwikkelvermogen van een werknemer. Door de huidige trends waarin organisaties op grote schaal samenwerkingsverbanden en fusies aangaan, zou de werknemer met een ‘zwakker’ ontwikkelvermogen buiten het bedrijf kunnen komen te staan.

Wordt die nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid niet in acht genomen, kan het beeld dat werknemers van hun organisatie hebben negatief worden beïnvloed. Hun betrokkenheid neemt dan af en kan leiden tot een mindere prestatie van de organisatie.

(bron: PZ SIGNAAL)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x